Bolnica dobila savremenu opremu za patološku laboratoriju

Požarevac

Društvo

Bolnica dobila savremenu opremu za patološku laboratoriju

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas je u prostorijama Opšte bolnice u Požarevcu održana konferencija za medije povodom projekta pregoranične saradnje Srbije i Rumunije „Unapređenje kontrole tumorske patologije kroz razvoj i sprovođenje prekogranične saradnje za medicinsku izvanrednost NEO-PAT-MAN“.

Ovim projektom predviđeno je opremanje laboratorije za patologiju u Požarevcu koja će biti referentna za ostale patološke laboratorije.

„Ovaj program odnosi se na izgradnju novog bolničkog centra u sklopu Opšte bolnice u Požarevcu. Kroz realizaciju programa izvršiće se opremanje laboratorije za patologiju, a oprema je nabavljena od renomiranog proizvođača iz Italije, potpuno je automatizovana i softverski povezana sa mogućnošću praćenja procesa od samog prijema uzorka, obeležavanja istih, obrade, pa sve do aktiviranja i arhiviranja preparata. Ovim ulaganjima biće smanjeno izlaganje tehničara i lekara toksičnim isparenjima“, rekao je direktor Danko Nikolić.

Većina opreme je pristigla u bolnicu, s tim što se kasni sa njenom ugradnjom zbog toga što u prethodnom projektu nije bila planirana opsežna i savremena laboratorija. Zbog toga su morale da se izvrše određene prepravke u odeljenju patologije da bi oprema i aparati mogli biti smešteni u laboratoriju koja će biti referentna.

„U našoj bolnici će moći da se radi imunohistohemija, tako da će biti objedinjena kompletna dijagnostika i bićemo jedna od retkih bolnica koja će moći da radi kompletnu dijagnostiku. Laboratorija ima kadrove i biće pojačana sa dva specijalizanta“, rekao je Nikolić

Načelnik patologije, Tomislav Jovanović, govorio je o opremi koja je dobijena.

Tomislav Jovanović

„Prva stvar koju smo dobili je radna stanica za patologe koja je najsavremenija sa svim mogućim filterima, ventilacijom i sistemom za slikanje i arhiviranje preparata. Stigao je i aparat za “ex tempore” dijagnostiku koji trenutno nemamo, tako da ćemo i to moći da radimo, pristigla je oprema za sečenje preparata – vodeno kupatilo i topla ploča, automatski bojač preparata koji onemogućava isparavanja toksičnih supstanci, imamo printere za stakla, pločice i kasete, konzola za kalupljenje i sistem za skladištenje predmetnih pločica i parafinskih kalupa“, rekao je Jovanović.

Ukupna vrednost svih aparata je 28.061.325 dinara, što je oko 237.000 evra.

Montaža opreme poč eće u oktobru, potom kreće obuka radnika. Ukoliko epidemiološki uslovi dozvole, očekivano je da laboratorija počne da radi u novembru.

To Top