Danas se obeležava Međunarodni dan starijih osoba

Braničevo

Društvo

Danas se obeležava Međunarodni dan starijih osoba

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine, usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Živimo u vremenu pandemije kovid 19 koja je opteretila zdravstvene sisteme, zdravstvene radnike i podigla nivo individualne odgovornosti za sopstveno zdravlje i zdravlje celokupnog društva. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama.

Ove godine Međunarodni dan starijih osoba je usmeren na uvažavanje prava i potreba korisnika digitalnih tehnologija kako bi se osigurala digitalna ravnopravnost za sve generacije, što uključuje odgovarajuće javnozdravstvene politike, pristupačnost, digitalnu pismenost i bezbednost na internetu.

Osnaživanje starije populacije na polju korišćenja digitalne tehnologije, a pre svega interneta, doprinelo bi i unapređivanju njihove društvene inkluzije i samostalnom ostvarivanju prava i obaveza u kasnijoj životnoj dobi, navodi se na sajtu Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Više o tome pročitajte OVDE.

Međunarodni dan starih obeležava se u Požarevcu ,,Akcijom za zdravlje”, u prostorijama Crvenog krsta.

>>BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI U CRVENOM KRSTU<<

Continue Reading
To Top