Danas su Časne verige

Braničevo

Društvo

Danas su Časne verige

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Časne Verige apostola Petra, u narodu još poznate i kao Verižnjaci, Verižice i Kuke, proslavljaju se 29. januara po novom gregorijanskom kalendaru.

Ovaj praznik posvećen je sećanju na okove (verige) o koje je carev namesnik Irod okovao apostola Pavla.

Odmah posle smrti Isusa Hrista i vaznesenja počinje proganjanje hrišćana koje je trajalo više od tri stotine godina. Carev namesnik Irod, upravnik Galileje, pogubi Jakova, brata Jovanovog i, na podsticanje Jevreja, zapovedi da uhvate Petra i bace ga u tamnicu.

Petar je u tamnici spavao okovan između dva vojnika i noć pred izvođenje na sud, zasvetle se cela tamnica i anđeo kucnu Petru po rebrima, probudi ga pa mu reče: „Ustani, obuj se i opaši se, pa hajde sa mnom“. Petar ustade, a okovi mu spadoše s nogu pa pođe s anđelom.

Vojnici su spavali kao mrtvi, pa anđeo provede Petra pored straže, a kad su došli do gvozdene gradske kapije, ona se sama otvori i tako se Petar oslobodi zatvora i verovatne smrti.

Verovanja

Po narodnom verovanju od Verižnica („Časnih Veriga“) nastaje blaže vreme, jer Bog usijanim verigama počinje da zagrejava zemlju. U mnogim mestima, Verige se smatraju za veliki praznik.

Ko nosi odelo koje je šiveno na Časne Verige, veruje se da će poginuti od groma.

Običaj je i da se na današnji dan lancima "veže" (stavi) kućni prag, i tako dom zaštiti od nečastivih ljudi i sila. Stara verovanja kažu da na današnji dan ne bi trebalo da idete na put jer se smatra da biste tim činom ostavili dom nebranjenim, odnosno bio bi lakša meta za zle ljude i neprijatelje.

To Top