EU PRO PLUS: Podrška razvoju lokalnih samouprava

Braničevo

Društvo

EU PRO PLUS: Podrška razvoju lokalnih samouprava

Foto: EU Pro

How Good Of A Friend Are You Really?

Objavljen poziv za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija u okviru programa EU PRO Plus.

Lokalne samouprave u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji imaju priliku za podnošenje prijava za tehničku pomoć preko javnog poziva programa Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO Plus. Gradovi i opštine korisnice čije prijave na javni poziv budu uspešne, dobiće stručnu podršku u izradi strateških dokumenata za održivi lokalni razvoj.

Ove strategije, bazirane na integralnom pristupu razvoju, koristiće lokalnim samoupravama na određenom geografskom području da definišu zajednička rešenja za pitanja koja prevazilaze granice pojedinačnih samouprava, kao što su braunfild lokacije i industrijske zone, neformalna naselja, rešavanje društvenih ili ekoloških problema ili zaštite kulturnog nasleđa tog kraja. Strategije bi takođe trebalo da formulišu buduće planiranje u brojnim sektorima uključujući obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine.

„Uvođenje sveobuhvatnog pristupa teritorijalnom razvoju važan je element pristupnog procesa u okviru poglavlja 22, koje se tiče regionalne politike i pripreme za korišćenje strukturnih fondova Evropske unije. Takođe, cilj Vlade Srbije jeste da evropska integracija naše zemlje upravo rezultira i ravnomernim regionalnim razvojem, a koheziona politika i strukturni fondovi usmereni su baš na smanjivanje regionalnih nejednakosti i pružanje ravnopravnih uslova za život i razvoj u svim delovima zemlje”, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.

Pravo učešća na konkursu, koji je otvoren do 10. decembra 2021. godine, imaju lokalne samouprave sa statusom grada, samostalno ako se prijavljuju za dato urbano područje, ili u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave i nadležnom regionalnom razvojnom agencijom kod prijava koje obuhvataju širu teritoriju uticaja urbanog područja  u skladu sa kriterijumima koji su definisanim pozivom.

„EU PRO Plus će omogućiti opštinama da budu spremnije za promociju ključnih aspekata koji doprinose razvoju njihovih zajednica. A to je naravno ekonomija, ali i upravljanje zemljištem, infrastruktura, obrazovanje, zaštita životne sredine i drugi sektori. Važno je proširiti obim održivog razvoja a to zahteva pažljivo planiranje koje uzima u obzir širu sliku. Dobar, sveobuhvatan plan je neophodan za dobru implementaciju”, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre.

Više informacija o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa - Javni poziv za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija

Info-sesije biće održane u periodu od 26. oktobra do 23. novembra na Zlatiboru, u Kragujevcu, Vrnjačkoj Banji, Velikom Gradištu, Nišu, Šapcu i Vranju.

To Top