Grad raspisao javnu nabavku za prevoz učenika

Požarevac

Društvo

Grad raspisao javnu nabavku za prevoz učenika

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za prevoza učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji grada. Procenjena vrednost javne nabavke je 22.863.636,00 dinara bez PDV-a.

Javna nabavka je oblikovana po partijama, prva je za prevoz osnovaca, čija je procenjena vrednost 19.454.545,45, a druga za prevoz srednjoškolaca, u vrednosti od 3.409.090,55 dinara bez PDV-a. Predviđeno je da se prevoz učenika vrši na teritoriji grada Požarevca šest meseci i da on mora biti usklađen sa početkom i krajem nastave.

Okviran broj učenika osnovnih škola koji koriste prevoz je 1.096, a srednjih škola koji koriste subvencionisani prevoz je 667.

Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima ponuđač koji je u prethodnih pet godina realizovao usluge prevoza osnovaca u vrednosti od najmanje 20 miliona dinara bez PDV-a, odnosno četiri miliona dinara za prevoz srednjoškolaca.

Neophodno je da ponuđač raspolaže tehničkim i kadrovskim kapacitetom, na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje 10 autobusa od čega najmanje osam sa kapacitetom sedišta preko 45 i najmanje dva mini busa sa kapacitetom sedišta od 9 do 30,  raspolaže servisnom radionicom za tehničko održavanje vozila ili da ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom i da ima u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme, ili radno nagažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima najmanje 10 vozača autobusa sa položenom „D“ kategorijom. 

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 27. januar. Učenici bi trebalo da se vrate u školske klupe 18. januara i postavlja se pitanje ko će prevoziti učenike.

Đake na teritoriji grada Požarevca prevozila je do odlaska na raspust firma „Kontinental turs“ iz Kule kod Malog Crnića, autobusima “Duge” Petlovača i to bez ugovora sa gradom. 

>>“KONTINENTAL“ I “ DUGA” PETLOVAČA PREVOZE ĐAKE BEZ UGOVORA SA GRADOM<<

Podsećamo da od početka školske godine grad nije ni sa jednim prevoznikom potpisao ugovor o prevozu učenika jer je tender poništen.

To Top