Proverite da li ste upisani u birački spisak

Požarevac

Politika

Proverite da li ste upisani u birački spisak

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac obaveštava građane da mogu da provere da li su upisani u birački spisak ili da u njega unesu izmene.

Uvid se može izvršiti neposredno u sedištu Gradske uprave Požarevca, u kancelariji broj 23, u periodu od 7.30 do 15.30 časova, preko interneta na portalu Ministratsva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja u odgovarajućem polju ili preko SMS-a slanjem JMBG-a na broj telefona koji će biti objavljen u sredstvima javnog inforisanja i na internet stranici ministarstva.

Od objavljivanja izborne liste pravo na uvid ima i podnosilac izborne liste, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom.

Do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18. marta, u 24 časa, građani mogu zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku koje se odnosi na upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku (kancelarija broj 23).

Od zaključenja biračkog spiska, odnosno od 18. marta, sve do 72 časa pre dana izbora, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Građani mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev Gradskoj upravi, u kancelariji broj 23,  da se u birački spisak upiše podatak da će glasač na predstojećem izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

U birački spisak upisuju se lica koja imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Za više informacija pozovite 012/539-708.

To Top