Imenovani novi v. d. generalnog direktora i predsednik NO EPS

Braničevo

Društvo

Imenovani novi v. d. generalnog direktora i predsednik NO EPS

Foto: EPS logo

How Good Of A Friend Are You Really?

Nadzorni odbor Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije je na sednici za novog v. d. generalnog direktora EPS AD postavio Dušana Živkovića.

Živković je od 2021. u Elektrodistribuciji Srbije rukovodio službom zaduženom za merne grupe i obnovljive izvore energije u distributivnoj mreži. Pre toga se više od 30 godina bavio investicijama, obnovljivim izvorima energije i razvojem proizvodnih kapaciteta na rukovodećim pozicijama u okviru Elektroprivrede Srbije.

Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije je izabrao i Olufa Ulseta za predsednika Nadzornog odbora.

„Imenovanjem novog v. d. generalnog direktora ulazimo u proces formiranja izvršnog odbora koji će operativno rukovoditi radom Elektroprivrede Srbije. Novi v. d. direktor je privremeno rešenje, a javni konkurs za poziciju generalnog direktora ćemo raspisati u narednim nedeljama”, poručio je Oluf Ulset, predsednik NO EPS AD, piše na sajtu EPS-a.

 

To Top