Istorijski arhiv kao trezor vremena

Požarevac

Događaji

Istorijski arhiv kao trezor vremena

Foto: NB ,,Ilija M. Petrović“

How Good Of A Friend Are You Really?

U Narodnoj biblioteci „Ilija M. Petrović“ Istorijski arhiv Požarevac predstavio je 12 izdanja edicije „Naučno informativna sredstva o arhivskoj građi“. O ediciji su govorili Milan Stanković i Nataša Milošević Dulić, priređivači publikacije i Mirjana Stepanović, viši arhivist.

Publika je saznala koliki je značaj istorijskih arhiva, tačnije dokumentacije koja se vekovima čuva u ovakvim ustanovama, koji se dokumenti mogu pronaći u depoima ovih institucija i na koja pitanja možemo pronaći odgovore.

Arhivska građa se najčešće strukturiše na osnovu pravila i uputstava koja važe za izradu (naučno) informativnih sredstava u koja spadaju pregled fondova i zbirki, opšti inventar i vodič kroz arhivske fondove i zbirke, odnosno vodič kroz arhivsku građu, a čija izrada proizlazi iz zakonske obaveze.

Istorijski arhiv Požarevac je 2009. godine počeo sa publikovanjem analitičkih inventara kao naučno-informativnih sredstava o arhivskoj građi.

Svrha i cilj izrade arhivskih naučno informativnih sredstava je da posreduje između arhivske građe i njenih korisnika, služeći im u što lakšem pronalaženju odgovarajućih informacija iz arhivske građe.

Među publikovanim inventarima je i zbirka „Varia“, u kojoj je objavljen najstariji dokument koji se čuva u Istorijskom arhivu Požarevac iz 1791. godine. U zbirci se nalaze i dokumenta vezana za kretanje vojske, finansiranje vojnih pohoda, ali i dokumentacija koja se odnosi na građanstvo Požarevca i okoline.

Prva sveska je analitički inventar arhivskog fonda Udruženja požarevačkih zanatlija i radnika ,,Sloga”. Jedan od fondova koji je analitički obrađen je Načelstvo sreza Zviškog od 1839. do 1918. godine.

To Top