Kako do dozvole za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače?

Veliko Gradište

Poljoprivreda

Kako do dozvole za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera tokom perioda zabrane kretanja (17 – 05 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja.

Zahtev se podnosi Upravi za zaštitu bilja na imejl  [email protected]  ili kontakt obrazac na strani https://www.registar-uzb.rs/agromere/ , odnosno da se javi na  broj telefona   064/8818486.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica broj lične karte i adresu  koje će se kretati u periodu od 17 do 05 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.

Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od  17 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

To Top