Koje javne investicije su planirane u Požarevcu u 2021. godini?

Požarevac

Ekonomija

Koje javne investicije su planirane u Požarevcu u 2021. godini?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Asfaltiranje ulica širom grada, zamena starih i dotrajalih mobilijara, ugradnja sistema video nadzora grada, rekonstrukcije objekata, parkirališta i parka samo su neke od javnih investicija planiranih za sledeću godinu.

Uvidom u Plan javnih investicija za 2021. godinu u Požarevcu je planirano da se izvrše radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije i asfaltiranje ulica. Radovi u Ilije Gojkovića će koštati 22.125.803 dinara, prva faza Ratarske 42.618.554 dinara, delovi ulica Bore Stankovića i Sestroljinska 8.974.760 dinara, Radnih Brigada 8.326.126 dinara, deo Kučevačke 1.867.889 dinara, dva kraka dela ulice 8.juna 6.369.261 dinar, ulica Mihajla Pupina 3.100.764 dinara, Milunke Savić 5.922.074 dinara, deo Žagubičke ulice 2.686.992 dinara i asfaltiranje ulice Radovana Dragovića koštaće 9.770.965 dinara.

Pojedine ulice će dobiti nov asfalt

Planirana je i sanacija trotoara u delu ulice Lole Ribara i to desna strana od Sinđelićeve do Jug Bogdanove, za iznos od 5.826.264 dinara. Za izradu projekta rehabilitacije i ojačavanja kolovozne konstrukcije sa uređenjem javne rasvete u ulici Cara Dušana planirana su sredstva u iznosu od 2.760.000 dinara. Za naselje „Đura Jakšić“ planirana je izrada projekta parternog uređenja čija je vrednost 2.281.862 dinara.

Pojedina mesta u samom centru Požarevca dobiće novi izgled i u vezi sa tim biće izdvojeno 30.200.000 dinara za rekonstrukciju „Sunčanog parka“. Odmah do njega nalazi se javno parkiralište „Pijaca krug“ za koje je planirana rehabilitacija u iznosu od 5.493.322 dinara. Sanacija, revitalizacija i restauracija je planirana za Muzej kulturne istorije i to u iznosu od 26.729.364 dinara.

Nov izgled dobiće i Sunčani park

U Planu javnih investicija planirano je redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala i kanala Stara Mlava za šta je planirano 23.994.786 dinara, odnosno 31.644.562 dinara. Redovno čišćenje i održavanje kišne kanalizacije, slivnika, slivničkih rešetki, taložnice i crpnih stanica u Požarevcu i Kostolcu će koštati 22.275.464 dinara. Za sistematsko uklanjanje alergogene korovske biljke ambrozije biće izdvojeno pet miliona.

Opremanje novoizgrađenog reciklažnog centra-transfer stanice linijom za predtretman komunalnog otpada biće finansirano u izonsu od 40 miliona dinara. U skladu sa planom upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji grada Požarevca planirana je nabavka oko 200 kontejnera zapremine 1,1 metar kubni.

Oko 200 novih kontejnera ce tokom 2021. godine biti raspoređeno po Požarevcu

U Dalmatinskoj ulici biće izvršena zamena azbestno-cementnih cevi i u tu svrhu biće izdvojeno 5.930.705 dinara. Druga faza izgradnje toplovoda sa izgradnjom priključnog toplovoda za povezivanje toplifikacione mreže i tipskih toplovodnih priključaka u selu Ostrovo sa vrelovodom Kostolac-Požarevac koštaće 50.600.000 dinara. Toplopredajna stanica 5/65 i 10/65 u ulici Vlajka Pavlovića bez broja koštaće 34.822.000 dinara.

Izgradnja prve faze Severnog kolektora kišne kanalizacije iznosiće 64.352.166 dinara. U cilju zaštite zemljišta od degradacije, intervencije na vodotocima druge kategorije na području Požarevca koštaće 9.479.933 dinara.

Požarevac će dobiti sistem video nadzora grada, nabavka opreme za te potrebe će koštati 23.039.488 dinara, a nadzor nad ugradnjom će biti plaćen 1.551.975 dinara.

Izrada projekta rekonstrukcije stare bolnice LOT 1 i LOT 2 će koštati 25.792.200 dinara. Izrada PDR-a – Industirjska zona će koštati 4.992.000 dinara. Za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju Doma zdravlja Požarevac biće izdvojeno 13 miliona. Agregat za napajanje struje crpne stanice za odvođenje otpadnih voda koštaće tri miliona.

Ocekuje se izrada projekta za rekonstrukciju Doma zdravlja

Kličevačko groblje će biti prošireno, a eksproprijacija zemljišta će koštati pola miliona. Upis nepokretnosti i mreža u janvu svojinu grada Požarevca će izneti 40 miliona. Nabavka i postavljanje mehaničke-igličaste zaštite od ptica na zgradi Načelstva će koštati 2.400.000 dinara.

Pojedini vrtići predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ će dobiti nove fasade, a to su „Bubamara“ i „Majski cvet“. Za „Bubamaru“ će biti izdvojeno 5.144.268 dinara, a za „Majski cvet“ 6.275.251 dinara. U vrtiću „Bambi“ biće izvršeno uklanjanje nedostataka u podrumskim prostorijama u iznosu od 2.217.237 dinara, a nadzor nad izvođenjem tih radova koštaće 200.000. Oštećeni mobilijari u Požarevcu i Kostolcu će biti zamenjeni, a iznos opredeljen za tu namenu je tri miliona dinara.

Gradski fudbalski stadion će dobiti grejanje, a obezbeđivanje potrebne infrastrukture za priključenje na toplifikacioni sistem putem rezidencijalnih toplopredajnih stanica koštaće 1.200.000 dinara.

Za navedene javne investicije u Požarevcu planirana su izdvajanja od 613.012.035 dinara.

Gradsko veće grada Požarevca je uputilo poziv zainteresovanim građanima, udruženjima, stručnoj javnosti da se upoznaju sa tekstom nacrta Plana javnih investicija za 2021.godinu. Javna rasprava o Planu će se održati u periodu od 9. do 15. decembra i u tom periodu će svi zainteresovani moći da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

>>NACRT PLANA JAVNIH INVESTICIJA ZA 2021. GODINU NA JAVNOM UVIDU<<

 • Milos

  Dec 09, 2020 15:33

  Sta se desava sa toplifikacijom duzinom dunavske do zabele?mozda ima ko bi se prikljucuio i da bi im to vise znacilo..

 • Anđelko Životić

  Dec 10, 2020 18:10

  Grad Požarevac ima oko 400 ulica. Kad će ostale da se asvaltiraju i dobiji trotoare kad se stalno jedne iste kopaju i vrlo loše saniraju. Ima linadzornih organa, kontrole? Dovoljno je videti Načelstvo kako izgleda. Miloš je 2 godine gradio a 2 godine samo fasada nije dovršena. Tako je i sa ulicama

 • Anđelko Životić

  Dec 10, 2020 18:22

  Šta je sa izradom biciklističke staze prema Zabeli? Ulicom prema Petrovcu od raskršća iznad izgorele MZ pa do iz Madone. U razvijenom svetu svaki put, ulica se rekonstruiše nakon 7 godina a mi imamo ulica bez asvalta i trotoara! Bruke!

 • Vaš komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

  -->
  To Top