Koje odluke su donete na Štabu za vanredne situacije opštine Žabari?

Žabari

Društvo

Koje odluke su donete na Štabu za vanredne situacije opštine Žabari?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Samoizolacija za povratnike iz inostranstva od 14 do 28 dana u zavisnosti iz koje zemlje dolaze.

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, a na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja, doneo je odluku da građani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabari, a dolaze iz zemalja ugroženih COVID-19, su u obavezi da budu u samoizolaciji od najmanje 14 dana, pod krivičnom odgovornošću. Ova mera će biti striktno kontrolisana i njeno kršenje biće najstrože sankcionisano.

Građani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabari, a dolaze iz zemalja ugroženih virusom korona iz Italije, Švajcarske, Irana, Rumunije, Španije, Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije i Grčke dužni su da budu u izolaciji u trajanju od 28 dana.

Štab je doneo i odluku da radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Žabari bude u vremenu od 08 časova do 20 časova.

To Top