Koje značajne odluke su doneli petrovački većnici?

Petrovac

Događaji

Koje značajne odluke su doneli petrovački većnici?

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Zasedalo Opštinsko veće u Petrovcu na Mlavi. Većnici su razmatrali 29 tačaka i doneli niz značajnih odluka.

Hristina Đorđević, šefica kabineta predsednika opštine Petrovac, kao najznačajniju tačku dnevnog reda izdvojila je odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Petrovac.

„Ovom odlukom menjaju se ukupnu prihodi i izdaci i oni sada iznose 1.290.244.757,33 dinara, odnosno rashodi i izdaci se uvećavaju za 304.507.579,32 dinara“, istakla je ona i objasnila da su to preneta sredstva koja su se 31. decembra 2021. godine nalazila na računu opštine, a prvobitnom odlukom o budžetu za 2022. nisu bila planirana.

Po njenim rečima, KPC Petrovac na Mlavi se usvajanjem ove odluke dodeljuje 420 miliona dinara od filmskog centra za rekonstrukciju bioskopa. Rebalansom budžeta predviđena su sredstva u iznosu od 15 miliona dinara za asfaltiranje ulica.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je opštini Petrovac odobrilo sredstva u iznosu od 11.800.000 dinara za finansiranje projekta „Osavremenjivanje rada Skupštine opštine kroz uvođenje elektronskog skupštinskog sistema“, a iz opštinske kase je za tu namenu izdvojeno 2.200.000 dinara.

Isti iznos, 2,2  miliona dinara, opredeljen je iz budžeta za učešće opštine u projektu unapređenja energetske efikasnosti, što sa dobijenim sredstvima od republike iznosi ukupno pet miliona dinara.

Đorđević je posebno istakla da je opština Petrovac dobila sredstava namenskog karaktera od Ministarstva zaštite životne sredine u iznosu od 242.183.000 dinara za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Petrovcu.

„U ponedeljak je završena javna nabavka i ove godine se kreće sa realizacijom ovog ekološki izuzetno značajnog projekta za našu opštinu“, najavila je ona.

Na osnovu odluke o odobravanju sredstava Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština, Petrovcu su odborena namenska sredstva u iznosu od osam miliona dinara za projekat „Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta na teritoriji opštine Petrovac“, koji obuhvata ulicu Jovana Jovanovića Zmaja i za još dve u naselju Leskovac.

Na sednici je usvojen program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za tekuću godinu, kao  i program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Ukupna sredstva koja su predviđena za ovaj fond iznose 8,5 miliona dinara i biće upotrebljena za nekoliko mera poput tretiranja larvi komaraca i suzbijanje krpelja, zatim za uklanjanje divljih deponija i merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu. Planirano je da se za realizaciju ove aktivnosti najpre zaključi ugovor sa ovlašćenom stručnom organizacijom, a da se zatim rezultati monitoringa objavljuju na zvaničnom sajtu opštine, kazala je Đorđević.

To Top