Koji projekti će unaprediti uslove života u Požarevcu i Kostolcu

Požarevac

Društvo

Koji projekti će unaprediti uslove života u Požarevcu i Kostolcu

Foto: T.S.

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici će na sednici zakazanoj 29. juna, između ostalog, odlučivati o prvoj izmeni i dopuni Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada u 2023. godini.

Ovim programom vrši se raspodela sredstava u iznosu od 177.784.195 dinara za izvođenje aktivnosti na realizaciji šest projekata po zahtevima korisnika sredstava.

U pitanju su preostala sredstva po okončanim situacijama iz 2022. godine, zaključno sa 31. majem, nakon završenih projekata, projekata od kojih se odustalo iz objektivnih razloga, kao i po osnovu sporazumnog rešavanja međusobnih spornih odnosa dobijenih od Odeljenja za investicije, lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Požarevca, kao i projekcije prihoda od naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina do kraja 2023. godine.

Ovim programom biće opredeljena sredstva za rehabilitaciju kolovoza i trotoara u ulici Šeste ličke divizije u Požarevcu (prva faza: od od ulice Moše Pijade do osnovne škole, na katastarskim parcelama broj: 3021 i 7853/1 - deo) u iznosu od 70.350.315 dinara.

Za asfaltiranje Prvomajske ulice u Kostolcu biće izdvojeno 62.400.000 dinara, a za prvu fazu izvođenja radova na izradi ambijentalnog (dekorativnog) osvetljenja fasade objekta “Starog načelstva” u Požarevcu 29.309.760 dinara.

Za radove na sanaciji i adaptaciji objekta Dom zdravlja u Gradskoj opštini Kostolac biće opredeljeno 6.156.649 dinara, a za projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju novog objekta Doma zdravlja u Kostolcu 5.000.000 dinara.

Najmanje novca, tačnije 4.567.471 dinar, biće izdvojeno za rekonstrukciju krova Poljoprivredne škole.

Podsećamo da je ovo dopuna i izmena Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada u 2023. godini koji su požarevački odbornici usvojili krajem 2022. godine.

PRED ODBORNICIMA PROJEKTI KOJI ĆE UNAPREDITI USLOVE ŽIVOTA NA TERITORIJI GRADA

Continue Reading
Povezane teme...
To Top