Ekološkim domom neće više upravljati Centar za kulturu Požarevac

Požarevac

Društvo

Ekološkim domom neće više upravljati Centar za kulturu Požarevac

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Od kada je grad predao na upravljanje i korišćenje ovaj objekat Centru za kulturu Požarevac nije organizovan nijedan kulturni program jer nije u funkcionalnom stanju i svakog dana sve više propada.

Požarevački odbornici će u četvrtak, 29. juna, odlučivati o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje objekta Ekološki dom na Čačalici radi obavljanja zakonom definisanih poslova i nadležnosti iz oblasti kulturnih delatnosti, koja je doneta 7. decembra 2018. godine na Skupštini grada Požarevca.

Od tada do danas ustanova je odradila elektro i gromobranske instalacije zbog protivpožarne bezbednosti objekta, a za dalju sanaciju nije imala sredstva. Kako Centar za kulturu Požarevac, od dodele objekta na korišćenje i zaključenja ugovora ovu nepokretnost nije stavio u funkciju obavljanja delatnosti ustanove, podneo je zahtev za vraćanje navedenog objekta gradu Požarevcu.

Kako se navodi u obrazloženju, objekat nije u funkcionalnom stanju za bilo kakve programe, niti javne manifestacije, a sa stanovišta bezbednosti je neupotrebljiv. Takođe navode i da ova ustanova ne ispunjava uslove da objekat koristi zbog statusa lokacije na kojoj se nalazi.

Ukoliko odbornici podrže ovu odluku, upravljanje Ekološkim domom preuzima grad Požarevac.

Podsećamo da je portal E-Braničevo pisao ranije o tome da iz dana u dan Ekološki dom sve više propada i da ne služi svrsi i nameni. Jedan od razloga zašto Gradska uprava godinama ne izdvaja sredstva za njegovu rekonstrukciju jeste taj što objekat nije legalizovan.

KADA ĆE EKOLOŠKI DOM NA ČAČALICI BITI UREĐEN I ZAŠTO VEĆ NIJE

To Top