Konstituisan Nacionalni savet Vlaha i izabran predsednik

Braničevo

Događaji

Konstituisan Nacionalni savet Vlaha i izabran predsednik

Foto: NSV FB

How Good Of A Friend Are You Really?

U svečanoj sali opštine Negotin održana je konstitutivna sednica Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine u Republici Srbiji kojoj je prisustvovala Gordana Govedarica, savetnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Prisutne je na početku pozdravio predsednik opštine Negotin, Vladimir Veličković, i poželeo im srećan rad. Sednicom je predsedavao najstariji član saveta, Miletić Mihajlović - Tića iz Petrovca na Mlavi, a u radu su mu pomagala dva najmlađa člana, Marina Kovačević iz Boljevca i David  Brjazović iz Zaječara.

Mandati 23 člana saveta su verifikovani i tim činom je Nacionalni savet Vlaha konstituisan na period od četiri godine.

Nakon kraće pauze održana je i prva sednici Nacionalnog saveta u novom mandatu na kojoj je, na osnovu predloga svih prisutnih članova, jednoglasno izabran za predsednika NSV Novica Janošević iz Kučeva, koji je bio na čelu saveta i u prethodnom sazivu.

Po upisu u registar novog predsednika saveta kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, NSV će izabrati sve ostale organe, zamenika predsednika, potpredsednike, predsednika Izvršnog odbora, članove Izvršnog odbora i članove četiri stalna radna tela i dva nestalna radna tela.

To Top