Kučevo dobija komunalnu miliciju

Kučevo

Društvo

Kučevo dobija komunalnu miliciju

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Na nedavnom zasedanju lokalnog parlamenta u Kučevu većinom glasova odbornika doneta je odluka o osnivanju komunalne milicije.

„Sa ponosom ističem da je opština Kučevo druga u Braničevskom okrugu, posle Požarevca, koja je donela odluku o osnivanju komunalne milicije. Ova odluka će nam omogućiti komunalno uređenje grada i da neki problemi, koji su mnogo decenija egzistirali u našoj sredini, budu rešeni", rekao je Branko Kecman, predsednik Skupštine opštine Kučevo za portal E-Kučevo.

Komunalnu miliciju opština Kučevo obrazovaće kao unutrašnju organizacionu jedinicu - odsek, u sastavu Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne milicije Opštinske uprave Kučevo. Poslove komunalne milicije obavljaće uniformisani komunalni milicionari ili izuzetno komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu rukovodioca Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne milicije.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađivaće sa ovlašćenim organizacijama, vršiocem komunalne delatnosti opštine, inspekcijskim službama opštinske Uprave  i sa građanima i imaće sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje, upotreba sredstava prinude - fizičke snage, sredstava za vezivanje, raspršivača sa nadražujućim dejstvom i službene palice, prikupljanje obaveštenja i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom opštine, komunalni milicionar može: izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja, komunalni milicionar je ovlašćen na preduzimanje mera uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, piše u Odluci o komunalnoj miliciji.

To Top