Počeli radovi na izgradnji transfer stanice u Petrovcu

Petrovac

Događaji

Počeli radovi na izgradnji transfer stanice u Petrovcu

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Na lokaciji gradske deponije "Svine" u Petrovcu na Mlavi počeli su radovi na izgradnji transfer stanice sa reciklažnim dvorištem, odnosno Centra za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada.

Na katastarskoj lokaciji 4909 KO Petrovac na Mlavi planirana je izgradnja većeg broja objekata među kojima su objekti za zaposlene, prijavnica, pretovarna rampa za neselektirani komunalni otpad, separatori, infiltracioni i protivpožarni bazeni. Ceo kompleks biće ograđen zelenim pojasom uz izgradnju pratećih unutrašnjih saobraćajnica i parkinga za vozila.

Ovo je do sada najveći infrastrukturni projekat u ovoj opštini koji je finansijski podržala Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine i kojim će se trajno rešiti problem odlaganja komunalnog otpada na području petrovačke opštine.

Procenjena vrednost radova iznosi više od 241.798.000 dinara.

To Top