Modernizacija dispečerskog centra za peti jalovinski sistem

Kostolac

Privreda

Modernizacija dispečerskog centra za peti jalovinski sistem

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Cilj je proširenje nadzorno-upravljačkog dela, poboljšanje daljinskog upravljanja i unifikacija elektroopreme sa šestim BTO sistemom.

Montiranje i povezivanje dela opreme u server-sali za nadzorno-upravljački centar petog BTO sistema su završeni. Oprema je postavljena i povezana u server-sali, u kojoj je takođe ugrađena oprema za nadzorno-upravljački centar šestog BTO sistema. Finalizacija svih radova i zvanično puštanje u rad novog, modernizovanog kontrolnog centra očekuje se na kraju remonta petog BTO sistema.

Nova oprema

Za projekat modernizacije dispečerskog centra, kojim će se unaprediti daljinsko upravljanje petim BTO sistemom, sprovedene su dve javne nabavke. Jedna obuhvata kupovinu elektroopreme za revitalizaciju kontrolnog centra petog BTO sistema, a druga se odnosi na izradu tehničkog projekta i plana implementacije petog BTO sistema u novi dispečerski kontrolni centar. 

„Cilj realizacije projekta je modernizacija sadašnjeg kontrolnog centra, proširenje nadzorno-upravljačkog dela, poboljšanje forme daljinskog upravljanja petog BTO sistema, unifikacija elektroopreme sa šestim BTO sistemom i unapređenje tehničkih rešenja koja podrazumevaju kvalitetnije aplikativne softvere za upravljanje radom sistema“, rekao nam je Dušan Nikolić, upravnik Sektora elektroodržavanja Površinskog kopa „Drmno“.

Dušan Nikolić

On posebno ističe da je za izvođenje ovog velikog zahvata važna odgovarajuća tehnička dokumentacija, koja treba da sadrži strukturni prikaz rasporeda opreme, komunikacionih mreža i protokola. Takođe, treba da postoji razvijen sistem upravljanja bagerom, odlagačem i transporterima, kao i potrebna razmena podataka. Plan je da sve bude propraćeno sistemom video-nadzora i audio-komunikacijom. 

„Pored poboljšanja već postojećeg nadzorno-upravljačkog sistema, biće razvijena nova aplikacija SCADA za radnu stanicu bagera i odlagača, što u dosadašnjoj verziji nije bio slučaj. Takođe, planirano je i prilagođavanje softvera u cilju funkcionisanja nadzora u kontrolnom centru petog BTO sistema“, objašnjava Nikolić.

On kaže da će se ostali radovi velikog obima obavljati direktno na terenu.

„Ugradnja novih ormana UPS-a (izvori neprekidnog napajanja), montaža kamera za video-nadzor, opreme za radio-blokadu i povezivanje po predviđenoj tehničkoj dokumentaciji obaviće se tokom planiranog remonta na petom BTO sistemu“, kaže Nikolić. 

Za montažu opreme bila je zadužena firma „EMP inženjering 2016“.


 

To Top