NA KLIK: Omogućena elektronska prijava dece u predškolsko

Braničevo

Društvo

NA KLIK: Omogućena elektronska prijava dece u predškolsko

Foto: golubac.rs, lastagolubac.edu.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Prijava dece za upis u predškolsku ustanovu je besplatna i od sada se može izvršiti elektronskim putem u Kučevu i Golupcu.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

Usluga eVrtić sada je dostupna u Predškolskoj ustanovi „Lane" Kučevo i Predškolskoj utanovi „Lasta“ u Golupcu.

To Top