Na pragu bilansa

Kostolac

Privreda

Na pragu bilansa

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Na Površinskom kopu „Drmno“ u novembru je iskopano 884.709 tona uglja, rečeno nam je u Službi za praćenje i analizu proizvodnje Ogranka „TE-KO Kostolac“.

Prosečna kalorijska vrednost lignita, koji je isporučen kostolačkim termoelektranama, iznosila je 8.500 kilodžula po kilogramu uglja. Proteklog meseca termoelektranama u Kostolcu je isporučeno 6.364 teradžula toplote, a od početka godine ukupno 59.494 teradžula.

Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu i Obrenovcu tokom novembra prevezeno je 104.477 tona uglja, a od početka godine ukupno 1.186.420 tona sitnog uglja. Za potrebe široke potrošnje, izdvojeno je 26.800 tona komadnog uglja. Za 11 meseci na Površinskom kopu „Drmno“  ukupno je iskopano 8.165.421 tona uglja.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja otkopano je u prethodnom mesecu 4.514.057 kubika čvrste mase, što je ujedno i najveća ovogodišnja mesečna proizvodnja jalovine. Za 11 meseci ukupno je otkopano 42.998.297 kubnih metara jalovine, što je za pet procenata više u odnosu na bilans za ovaj vremenski period.

U decembru rudari treba da otkopaju još oko dva miliona kubika čvrste mase, da bi ispunili ovogodišnji plan proizvodnje otkrivke. To je ostvarivo i pre kalendarskog završetka godine, kažu u rudarskom sektoru.

To Top