Nacrt PDR “Industrijska zona treća faza” na javnom uvidu

Požarevac

Društvo

Nacrt PDR “Industrijska zona treća faza” na javnom uvidu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove grada Požarevca oglasio je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Industrijska zona treća faza“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PDR ,,Industrijska zona treća faza“ u Požarevcu na životnu sredinu.

Cilj izrade ovog plana je sagledavanje maksimalnih prostornih mogućnosti i kapaciteta lokacije, definisanje namena, uslova za izgradnju novih i privođenje nameni postojećih objekata, planiranje i izgradnja proizvodnih, skladišnih i kombinovanih kompleksa i planiranje i definisanje trasa, kapaciteta javne infrastrukture i preispitivanje postojećih regulacija i profila javnih i internih saobraćajnica i uvođenje novih.

,,Planskim rešenjima štiti se i unapređuje korišćenje zemljišta, obezbeđuju kvalitetniji životni uslovi, čuvaju prirodne i stvorene vrednosti i životna sredina u skladu sa merama zaštite propisanim u skladu sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu”, navodi se u planu.

Planom je obuvaćeno područje od blizu 82 hektara, a prema Srednjoročnom programu uređenja javnog građevinskog zemljišta grad će uložiti 868.618.155 dinara sa PDV-om u pripremu zemljišta, izgradnju saobraćajnih površina, elektroenergetske, gasne i TT infrastrukture, kao i u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.

Na javnom uvidu je i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PDR ,,Industrijska zona treća faza“ u Požarevcu na životnu sredinu koji su izradili ,,PLAN URBAN“ d.o.o. i Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje ,,JUGINUS” doo.

Više o tome pročitajte OVDE.

Javni uvid se održava od danas, 4. aprila do 4. maja, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Požarevca, u kancelariji broj 212, u periodu od 10 do 13 časova, kao i na internet prezentaciji grada Požarevca.

Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u sredu 26. aprila, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave u Požarevcu.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na ova dva dokumenta u pisanoj formi Gradskoj upravi grada Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 4. majem.

Javna sednica komisije za javni uvid biće održana po završetku javnog uvida, u petak 12. maja, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave, kada će fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku moći i usmeno da ih obrazlože, a obrađivač planskog dokumenta će javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

To Top