Javni uvid u PDR fudbalskog terena u naselju Tribrode

Veliko Gradište

Društvo

Javni uvid u PDR fudbalskog terena u naselju Tribrode

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije fudbalskog terena sa pratećim objektima u naselju Tribrode na teritoriji opštine Veliko Gradište traje do 19. februara.

Nacrt plana u toku trajanja javnog uvida biće dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište i u zgradi opštine.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, zaključno sa 19. februarom do 14 časova.

Kako se navodi u dokumentaciji koja je na javnom uvidu, okvirna granica obuhvata Plana detaljne regulacije fudbalskog terena sa pratećim objektima u naselju Tribrode na teritoriji opštine Veliko Gradište, obuhvatiće cele ili delove šest parcela. Površina ovako definisanog obuhvata iznosi oko 1,60 hektara.

„Dominantni objekat bi bio fudbalski teren koji bi zauzimao oko 60 ari, a sa prostorom oko fudbalskog terena obuhvat bi bio oko 75 ari. Neposredno uz fudbalski teren nalazili bi se prateći objekti: fudbalska svlačionica, prostor za sudije, delegate, prostorija za sastanke... Moguća je i izgradnja objekta koji bi bio za smeštaj neophodnih instalacija i postrojenja za vodosnabdevanje“, navodi se u dokumentu.

Zemljište u obuhvatu planskog dokumenta nije infrastrukturno opremljeno, odnosno sa istočne obale reke Pek gde se nalazi i ovaj prostor, nema regulisano snabdevanje električnom energijom, a ne postoje ni priključci na vodovodnu mrežu koja postoji u okviru seoskog naselja Tribrode.

Kao alternativno rešenje, ukoliko ne bude moguće infrastrukturno opremanje elektroenergetskom distributivnom mrežom, moguće je postavljanje i fotonaponskihsolarnih ćelija za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe objekata koji bi bili izgrađeni.

„Površina svih objekata u okviru planskog dokumenta iznosila bi maksimalno 200 metara kvadratnih. Moguće je i postavljanje mobilijara, opreme, sprava, igračaka i mini terena koji bi bili namenjeni namlađima. U okviru ovog prostora moguće je postavljanje klupa, stolova, tobogana, klackalacica i penjalica. Takođe je moguće formiranje mini terena sa malim golovima za fudbal, a oko kog bi se mogla formirati staza za rekreaciju, šetnju ili trčanje“, piše u elaboratu.

Kao jedan od najznačajnijih efekata izrade novog planskog dokumenta ocenjeno je da će umesto utrina i zapuštene poljoprivredne površine, sa samoniklim korovskim biljkama i mladim sadnicama samoniklih drvenastih vrsta, lociranih na parcelama koje se nalaze južno od postojećeg fudbalskog terena, biti izgrađeni objekti, odnosno sportski tereni u skladu sa potrebama i iskazanim interesovanjem zajednice.

Više o tome pročitajte OVDE.

To Top