Pavlović: Pojačaćemo kontrolu bacanja smeća u industrijskoj zoni

Požarevac

Društvo

Pavlović: Pojačaćemo kontrolu bacanja smeća u industrijskoj zoni

Foto: T.S.

How Good Of A Friend Are You Really?

U okviru druge tačke dnevnog reda - predlozi odluka o otuđenju zemljišta iz javne svojine grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe i javnog nadmetanja po tržišnim uslovima, odbornici su na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta raspravljali i o divljoj deponiji u industrijskoj zoni.

Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok, podsetila je na to da je grad pre prodaje parcela u industrijskoj zoni, uložio značajna sredstva, a danas je, umesto novih radnih mesta i fabrika, nikla divlja deponija građevinskog i kabastog otpada, koja predstavlja leglo zaraze.

„Ko je odgovoran za sliku koja je danas takva kakva jeste u indrustrijskoj zoni?“, postavila je pitanje.

Dragana Spasojević

Regionalni internet portal E-Braničevo objavio je juče fotografije divlje deponije u ulici Nova u industrijskoj zoni u Požarevcu.

EB PATROLA: DIVLJA DEPONIJA U INDUSTRIJSKOJ ZONI, KO JE ODGOVORAN?

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, rekao je da je prošle nedelje dao nalog da komunalna policija počne da stražari na ovoj lokaciji.

“Ako smo mi krivi zbog nesavesnog odlaganja otpada na trotoaru i ulici, onda oprostite zato što nismo kažnjavali više, isto kao što smo mi krivi kada su na novom trotoaru u Tabačkoj čaršiji počeli da se parkiraju bez ikakvog razloga. Imaćemo niz aktivnosti u narednom periodu od kažnjavanja do prismotri kako se to više ne bi dešavalo“, naglasio je Pavlović.

Grad je dozvolio, kaže, da se odloži građevinski šut, ali van nove industrijske zone.

„Da li smo nešto loše uradili sa nasipanjem građevinskog šuta? Nismo, zato što je ova industrijska zona tako nastala. Stariji znaju da je tu nekada bila deponija, od nje je napravljena nova indrustrijska zona. Sa zapadne strane nove industrijske zone bila je rupa, zemljište koje nikada ne bi moglo biti upotrebljeno, a cilj grada je da nasipanjem šuta tu napravi nove parcele koje će biti iskorišćene. Nad tim parcelama grad ima svojinu i ništa se ne radi slučajno“, rekao je Pavlović.

Priznao je da grad ima problem sa nesavesnim građanima, da je nekoliko puta smeće moralo da se čisti sa novonastalih divljih deponija i najavio da će biti pojačane kontrole.

Saša Pavlović

Iako je rasprava bila van dnevnog reda, odluka o otuđenju zemljišta iz javne svojine grada Požarevca u postupku neposredne pogodbe i javnog nadmetanja po tržišnim uslovima, usvojena je većinom glasova na sednici lokalne skupštine u Požarevcu.

To Top