Nastavljena modernizacija puteva

Kostolac

Privreda

Nastavljena modernizacija puteva

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Ukupna vrednost posla na izgradnji asfaltnog puta u dužini od 3.500 metara iznosi 77.691.177,60 dinara.

Radovi na modernizaciji, odnosno asfaltiranju stacionarnog puta duž zapadne granice ugljenog ležišta „Drmno“, počeli su u aprilu. Nakon raspisivanja javne nabavke i sprovođenja zakonske procedure, posao je ugovoren sa konzorcijumom koji predvodi firma „PIM Hidroinženjering“ iz Beograda. Ukupna vrednost posla za izgradnju asfaltnog puta u dužini od 3.500 metara je 77.691.177,60 dinara.

Deonica od arheološkog parka „Viminacijum“ do montažnog placa „Zapad“ duga je 1.600 metara, a od njega do TS „Rudnik 4“ dugačka je 1.900 metara. Rok izvođenja radova je, prema ugovoru, 200 kalendarskih dana.

Radovi se trenutno izvode na deonici od „Mamut parka“, koji se nalazi na lokalitetu „Viminacijum“, prema montažnom placu „Zapad“, a nakon toga slede radovi na deonici od montažnog placa „Zapad“ do TS „Rudnik 4“.

Modernizacijom stacionarnog puta duž zapadne konture kopa biće znatno olakšan dolazak zaposlenih na posao na mašine koje rade u zapadnom delu kopa, kao i ekipama za otklanjanje kvarova.

Prošle godine duž zapadne strane asfaltirana je deonica puta u dužini od oko 1.300 metara od raspodelnog bunkera na drobilani do „Mamut parka“, koji se nalazi u arheološkom parku „Viminacijum“.

Kako nam je rečeno, u Službi za investicije u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“, privodi se kraju i izrada projekta za izgradnju novog kontejnerskog naselja za smeštaj radnika na zapadnoj strani konture eksploatacionog ležišta kopa „Drmno“ koje će se graditi na prostoru u blizini trafostanice „Rudnik 4”.

To Top