Rad daje rezultate

Kostolac

Privreda

Rad daje rezultate

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Očekuje se da godišnji planovi proizvodnje uglja i jalovine budu ne samo ostvareni već i premašeni.

Za rudare Površinskog kopa „Drmno“ godina na izmaku bila je naporna i puna izazova, ali su ostvareni dobri rezultati, ocenjuju u rudarskom sektoru Ogranka „TE-KO Kostolac“. Uporedo se radilo u nekoliko pravaca: na ispunjavanju proizvodnih zadataka, stvaranju neophodnih uslova za rad osnovne rudarske mehanizacije  i realizaciji investicionih planova.

Tokom godine imali smo kontinuiranu proizvodnju uglja i otkrivke koja je uglavnom bila iznad mesečnih bilansa. Verujem da ćemo do kraja godine ne samo ostvariti već i premašiti predviđene planove. Proizvodnja uglja biće na nivou bilansa od 9,35 miliona tona ili za koji procenat veća. Plan otkrivke za ovu godinu je 46,5 miliona kubika, ali verujem da će se otkopati oko 48 miliona kubnih metara jalovine. Ako se to ostvari, biće to ujedno i najveća proizvodnja otkrivke u istoriji kopa. To je i logično ako se ima u vidu činjenica da je novi šesti jalovinski sistem ušao u drugu godinu rada“, rekao je Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja u ogranku „TE-KO Kostolac“.

 

Veselin Bulatović

Bulatović kaže da je na frontu iskopavanja uglja, na oko 500 do 600 metara do zapadne granice ležišta, došlo do prirodnog zaleganja ugljenog sloja, pa se u ovoj zoni pojavila još jedna etaža na otkrivci.

To je rešeno tako što smo bager SRs 470 premestili na otkrivanje uglja, jer je ugljeni bager vedričar na opravci. Kada počne da radi ugljeni bager vedričar, na proizvodnji uglja biće ponovo tri bagera“, rekao je Bulatović.

 

Stabilna proizvodnja uglja

On je naglasio da je u upravi EPS-a za proizvodnju uglja u toku izrada inovirane studije Površinskog kopa „Drmno“, koja će tretirati i pojavu zaleganja uglja, kao i način da prvi jalovinski sistem dobije novu rudarsku opremu.

 Jalovina iznad plana

„Tokom godine redovno smo obezbeđivali i ugalj za rad termoenergetskih kapaciteta u Svilajncu i Obrenovcu. Sve ugovorene obaveze biće ispunjene u isporuci komadnog uglja. Neophodno je da se godišnja količina komadnog uglja isporučuje kontinuirano svakog meseca na način kako je tehnički moguće. Verujem da će se uskoro početi s takvom isporukom“, objasnio je Bulatović.

Što se tiče realizacije investicionih projekata, Bulatović kaže da je najveća investicija u ovoj godini izgradnja linije odvodnjavanja LC-18, na kojoj se radovi na bušenju bunara privode kraju. Urađene su i istražne bušotine po trasama budućih linija bunara LC-19 i LC-20 u cilju izrade projektne dokumentacije.

Bušenje bunara

„Nadam se da će do početka aprila 2022. godine biti završena kompletna izgradnja LC-18 linije bunara sa odvodnim cevovodom. Za 2022. godinu planirana su sredstva za izgradnju nove LC-19 linije bunara“, kaže Bulatović.

On objašnjava da je druga važna investicija izgradnja kontejnerskog naselja na krajnjoj zapadnoj granici kopa u neposrednoj blizini trafostanice „Rudnik 4“.

Postupak javne nabavke i ugovaranje posla treba uskoro da se završe, a plan je da se na proleće zaposleni usele u novo naselje. Kop je dosta napredovao i sada se radnici do radnog mesta prevoze iz kontejnerskog naselja u Drmnu. Do rudarskih sistema treba im oko pet-šest kilometara na početku i kraju smene. Zato smo želeli da stvorimo uslove da se skrati putovanje“, dodaje on.

U novo kontejnersko naselje biće smešteni zaposleni koji rade na šestom, trećem, četvrtom i prvom BTO sistemu. Ugovorena je i izgradnja puta u dužini od 1.170 metara, širine šest metara, koji će iz Arheološkog parka „Viminacijum“ voditi do novog kontejnerskog naselja. Planirana je izgradnja i velikog parking prostora kako za privatna vozila tako i za vozila i mašine pomoćne mehanizacije. Prema Bulatovićevim rečima, krajem novembra završeni su radovi na asfaltiranju stacionarnog puta duž zapadne granice kopa. Rade se i etažni putevi na kopu tako da se u ovoj oblasti situacija popravlja.

Sve je to u funkciji podizanja efektivnog radnog vremena rudarskih sistema. Uz nabavku kvalitetnih rezervnih delova za osnovnu rudarsku mehanizaciju, imaćemo nesmetano snabdevanje blokova i mirniji rad bez tenzija. Sklopljen je ugovor za nabavku guseničnih članaka za bagere SRs 2000 i reduktore za sisteme 1400 i 1800, a isporučeno je i osam bubnjeva za kompletiranje naručenih reduktora. Ove godine pokrenuta je nabavka dve pogonske stanice B-2000“, rekao je Bulatović.

Opravdana strategija

Bulatović podseća da je poslovna politika EPS-a odnosno kopa da se nabavi oprema B-2000 jer se i dalje računa na ležište „Kostolac Zapad“. Ta oprema sa većim snagama i širinama traka biće potrebna u budućnosti.

Priča o energetskoj krizi je pokazala da je takva strategija opravdana s obzirom na postojeće kapacitete kopa „Drmno“. Ne treba zaboraviti da su termoenergetski kapaciteti instalisani u Drmnu savremeni, sa urađenim svim ekološkim projektima, i nema dileme da oni treba da rade dokle god na ovom području ima uglja“, zaključio je Bulatović.

To Top