Novi vetrozaštitni pojas

Kostolac

Privreda

Novi vetrozaštitni pojas

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Trenutno se izvode radovi na pošumljavanju zapadne i severozapadne kosine nasipa na nekadašnjem kopu „Ćirikovac“.

Kostolački ogranka EPS-a u 2022. godini planira biološku rekultivaciju na površini od 55 hektara. Od toga je 50 hektara ravnih površina predviđeno za setvu lucerke i leguminoze, dok je na pet hektara kosina planirana sadnja bagrema.

„Prošle godine završeni su poslovi u okviru Gazdinske jedinice „Kopovi Kostolac“ vezani za gajenje i čuvanje šuma nekadašnjnim kopovima „Ćirikovac“, „Klenovnik“ i „Kostolac“. Pošumljena je površina od jednog hektara u odeljenju 10 u blizini deponije pepela i šljake Srednje kostolačko ostrvo“, rekao je Velimir Damnjanović, samostalni inženjer za biološku rekultivaciju u ogranku „TE-KO Kostolac“.

 

Velimir Damnjanović

Formiran je takođe i nov eko-pojas kostolačkog naselja Kanal, pošumljavanjem sa 1.015 sadnica klona topole M1, uz primenu svih propisanih mera pri sadnji, računajući i mere nege sadnica-zalivanje i međuredno košenje.

Formiranje vetrozaštitnog pojasa

Kada je u pitanju tehnička rekultivacija, objašnjava Damnjanović, u 2021. pripremljene su ravne površine vršne etaže unutrašnjeg odlagališta aktivnog PK „Drmno“, od 50 hektara i kose površine treće etaže od pet hektara.

„Ugovor za biološku rekultivaciju za 2022. potpisan je u drugoj polovini decembra. Trenutno se pošumljavanja zapadna i severozapadna kosina nasipa na „Ćirikovcu“, da bi se formirao vetrozaštitni pojas za što bolje zaštite sela Klenovnik. Prema projektu, ovaj prostor pošumljavamo sa 5.830 sadnica bagrema“, kaže on.

U planu su i radovi vezani za osnovu gazdovanja šumama GJ PK „Kostolac“ i to najpre popunjavanje veštačkih podignutih sastojina uz dodatak suplemenata pri sadnji površine od pet hektara.

„Planirana je i proređivanje šume sečom stabala sa utovarom i odvozom sa površine od pet hektara, kao i seča i obnova požarišta na odeljenju 6a GJ PK „Kostolac“ površine 0,37 hektara. Izuzete su površine sa lokacija spoljašnjeg odlagališta PK „Drmno“, kao i unutrašnjeg odlagališta-južnog dela, od starog servisnog puta preko odlagališta i spoljašnjeg odlagališta Mlava-Mogila na PK „Ćirikovac“, naveo je Damnjanović.

On je dodao da su sve te lokacije rezervisane projektima izgradnje vetro agregata i solarnih panela.

To Top