Novo rešenje o radnom vremenu u Gradskoj upravi Požarevac

Požarevac

Info

Novo rešenje o radnom vremenu u Gradskoj upravi Požarevac

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Načelnik Gradske uprave Požarevac, Lazar Stanojević, doneo je rešenje o radnom vremenu u ovoj ustanovi.

Ovim rešenjem utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena, uvođenje dežurstava i pripravnosti za rad van radnog vremena, način prijema stranaka i korišćenja odmora zaposlenih u toku dnevnog rada u Gradskoj upravi Požarevac.

U Gradskoj upravi u okviru radnog vremena od 40 časova nedeljno, radna nedelja traje pet radnih dana i to od ponedeljka do petka. U okviru petodnevne radne nedelje zaposleni u Gradskoj upravi rade svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Zaposleni na poslovima obezbeđenja rade u smenama, a početak i završetak radnog vremena utvrđuje načelnik Gradske uprave. Poslovi matičara (prijavljivanje rođenja, venčanja i smrti) vrše se svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Prijem podnesaka građana u pisarnici Gradske uprave vrši se svakog radnog dana od 7.30 do 14 časova.

Prijem građana i podnesaka u Odeljenju za društvene delatnosti i u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove vrši se svakog radnog dana u periodu od 7.30 do 14 časova.

Zaposlenom koji radi subotom, nedeljom i u dane državnih praznika, u slučajevima iz prethodnog stava, načelnik Gradske uprave, odnosno lice koje on ovlasti, određuje dane u toku nedelje koje će zaposleni koristiti, umesto neiskorišćemog dnevnog ili nedeljnog odmora ili državnog praznika.

U toku rada zaposleni u Gradskoj upravi imaju pravo na odmor u trajanju od 30 minuta, a mogu ga koristiti u vremenu od 9 do 10 časova.

U slučaju da zaposleni ne iskoristi dnevni odmor u vremenu predviđenom ovim Rešenjem (rad sa strankama, naredba rukovodioca i sl.), jer se započeti posao mora nastaviti, dnevni odmor se može koristiti po prestanku razloga zbog kojih je odložen, o čemu će obavestiti neposrednog rukovodioca.

Zaposleni imaju pravo da odmor u toku rada koriste van prostorija poslovne zgrade.

 

 

To Top