Od početka godine u Golupcu 40 pristajanja kruzera

Braničevo

Društvo

Od početka godine u Golupcu 40 pristajanja kruzera

Foto: Tvrđava Golubački grad

How Good Of A Friend Are You Really?

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je do 1. juna 365 pristajanja kruzera i 46.674 ukrcanih i iskrcanih putnika na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji.

U poređenju sa rezultatima ostvarenim u istom periodu prošle godine evidentirano je 4,6 odsto više pristajanja, dok je broj putnika porastao za 44 odsto.

Najviše pristajanja ostvareno je u Beogradu – 153, potom u Novom Sadu 97, Donjem Milanovcu 65 i u Golupcu 40. Međunarodno putničko pristanište u Smederevu dočekalo je četiri pristajanja. Pored toga, prvi kruzer pristao je i na novootvoreno pristanište u Sremskoj Mitrovici.

Kada je reč o daljem razvoju infrastrukture za kruzing, agencija je u prethodnom periodu investirala sredstva u izgradnju međunarodnih putničkih pristaništa u Zemunu, Šapcu i Ramu. Planirano je da ove lokacije budu otvorene za doček kruzera do početka nautičke sezone 2024. godine.

Kako bi se nautički potencijali naše zemlje u potpunosti iskoristili agencija je zajedno sa Vladom Srbije pokrenula projekat „Zaplovi Srbijom“, koji za cilj ima izgradnju marina, međunarodnih putničkih pristaništa i pontona za međunarodni, domaći i prekogranični linijski i kanalski saobraćaj. Kroz projekat radiće se i na podizanju svesti građana i lokalnih samouprava o ekonomskim i društvenim prednostima razvoja nautike.

Planirano je da u narednom periodu budu pokrenute prve investicije i to u izgradnju marine u Velikom Gradištu i bagerovanje na lokacijama budućih marina u Smederevu i Kladovu.

Projekat će značajno doprineti povećanju prihoda od vodnog putničkog saobraćaja, povećanju broja domaćih i inostranih turista koji našu zemlju obilaze sa reka, kao i pozicioniranju Srbije na nautičkim kartama Evrope i sveta.

Continue Reading
To Top