Odbačena lista koalicije „Veliko Gradište protiv nasilja“, sledi žalba sudu

Veliko Gradište

Izbori

Odbačena lista koalicije „Veliko Gradište protiv nasilja“, sledi žalba sudu

Foto: SSP Veliko Gradište

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinska izborna komisija Veliko Gradište odbacila je izbornu listu „Srbija protiv nasilja - Pek Dunav Stig - za život ovde“, koju je podnela koalicija „Veliko Gradište protiv nasilja“ za izbore za odbornike u skupštini ove opštine.

Koalicija „Veliko Gradište protiv nasilja“ predala je listu OIK u subotu, 25. novembra, a odbijena je u nedelju.

„Izbornu listu podneo je Miloš Ivanović iz Velikog Gradišta. Uvidom u koalicioni sporazum, utvrđeno je da je zaključen između Stranke slobode i pravde i Demokratske stranke, da je overen 17.11.2023. godine od strane javnog beležnika, ali da koalicioni sporazum ne sadrži podatke o licu ovlašćenom za podnošenje izborne liste, tako da je Opštinska izborna komisija jednoglasno utvrdila da je izborna lista „Srbija protiv nasilja - Pek Dunav Stig - za život ovde“ podneta od strane lica koje po zakonu nije ovlašćeno za podnošenje izborne liste“, navedeno je u obrazloženju Opštinske izborne komisije koje u celosti možete pogledati OVDE.

Takođe je navedeno da se protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji Veliko Gradište u roku od 48 časova od objavljivanja Rešenja na veb prezentaciji Republičke izborne komisije.

Miloš Ivanović, predsednik Stranke slobode i pravde Veliko Gradište, podneo je prigovor OIK u predviđenom roku, u kome je naveo da je prvostepeni organ pogrešno primenio član 76. stav 1 Zakona o izboru narodnih poslanika - umesto da primeni član 78. stav 1 istog zakona, i da je trebalo da donese zaključak kojim nalaže podnosiocu da nedostatke otkloni u roku od 48 časova od objavljivanja zaključka. Dalje navodi da je članom 50 st. 2 Zakona o opštem upravnom postupku propisano da organ može dozvoliti da pojedine radnje u postupku preduzme u ime stranke lice koje nije priložilo punomoćje, pod uslovom da punomoćje priloži u roku koji organ odredi, a stavom 3 istog člana propisano je da dok ne istekne taj rok, organ ne može da okonča postupanje u upravnoj stvari.

U prigovoru piše i da se iz koalicionog sporazuma može nedvosmisleno utvrditi da je on ovlašćen za preduzimanje svih radnji prema trećim licima, što znači da je ovlašćen da podnese izbornu listu.

OIK je odbila prigovor kao neosnovan, iz razloga što je članom 76. st. 1. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano da neblagovremeno podnetu izbornu listu, neurednu izbornu listu i izbornu listu koju je podnelo lice koje po zakonu nije ovlašćeno da predlaže kandidate za narodne poslanike, komisija odbacuje rešenjem.

Kako se navodi dalje, članom 78. stav 1. Zakona izboru narodnih poslanika propisano je da, ako podnosilac izborne liste nije priložio svu dokumentaciju koja se dostavlja uz izbornu listu i ako postoje drugi nedostaci za proglašenje izborne liste koji ne predstavljaju osnov za odbacivanje ili odbijanje izborne liste, Republička izborna komisija donosi zaključak kojim se nalaže podnosiocu da te nedostatke otkloni u roku od 48 časova od objavljivanja tog zaključka na veb prezentaciji i ukazuje mu koju dokumentaciju treba da dostavi.

„Obzirom da je uvidom u koalicioni sporazum izborna komisija utvrdila da isti ne sadrži ovlašćenje za koje je članom 64 stav 2 tačka 4. Zakona o izboru narodnih poslanika propisano da obavezno mora sadržati i kako zakon u tom slučaju predviđa donošenje rešenja o odbacivanju izborne liste, samim tim je isključena mogućnost za donošenje zaključka za otklanjanje nedostataka, tako da je izborna komisija na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja ispravno postupila primenjujući odredbu člana 76. stav 1 Zakona o izboru narodnih poslanika“, piše u rešenju.

Što se tiče poslednje stavke prigovora, iz OIK navode da je Zakonom o izboru narodnih poslanika propisano da koalicioni sporazum obavezno sadrži podatke o najviše dva lica koja se ovlašćuju za podnošenje izborne liste, a da je uvidom u koalicioni sporazum utvrđeno da ne sadrži podatke o ovlašćenom licu.

Ivanović je podneo i dopunu izborne liste sa priloženim aneksom koalicionog sporazuma zaključenim i overenim 26. novembra, međutim, OIK nije odlučivala o ovom podnesku jer je prethodno, istog dana u 13.15 časova, donela rešenje kojim se odbacuje izborna lista.

„Namera vlasti je da na sve načine ne dozvoli opoziciji da učestvuje na lokalnim izborima. Mi smo u nedelju uveče bili u kontaktu sa ljudima iz lokalne izborne komisije koji su stručni i rade na tim stvarima, imali smo preporuku da povučemo listu i da je predamo ponovo, dopunjenu aneksom. Kada smo došli u izbornu komisiju oni su to odbili i napustili prostoriju. Posle nekog vremena vratili su se, ali samo da prime dopunu. Za povlačenje liste nisu hteli da zasedaju i donesu odluku u nedelju uveče do kada je bio rok za predaju liste, iako su po zakonu bili dužni“, kaže Ivanović za E-Braničevo.

On još napominje da trenutno pišu žalbu Višem sudu u Požarevcu od čije odluke će zavisiti da li će koalicija SSP-DS učestvovati na lokalnim izborima u Velikom Gradištu 17. decembra.

To Top