Određene lokacije za prodaju lubenica i dinja

Požarevac

Info

Određene lokacije za prodaju lubenica i dinja

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici 9. juna, donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji grada Požarevca i Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu.

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene.

Lokacije u gradu Požarevcu  su:

- u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – dva mesta

- u ulici Moše Pijade, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Cane Babovića – dva mesta

- u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – jedno mesto

- u ulici Kosovskoj  između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane  gledano iz pravca Požarevca ka Lučici - dva mesta

- u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – četiri mesta i duž cele ulice prema potrebi

- u ulici Hajduk Veljkova - sa desne strane na parkingu crkve - jedno mesto

 - ugao ulica Hajduk Veljkova i Koste Stamenkovića – na slobodnoj površini kod ograde Požarevačkog mira - jedno mesto

 - u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade Trijangl, slepa ulica – jedno mesto

- ugao ulica Partizanske i Ratarske – dva mesta

- ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – tri mesta

- u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – dva mesta

- ugao ulica Bratstva jedinstva i Nemanje Tomić -Pionirski trg, bočni deo ulaza u samoposlugu - dva mesta

- u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 46 – dva mesta

- Knez Milošev venac, prostor ispred zgrade kod broja  8 – jedno mesto

- Knez Milošev venac, prostor ispred bivšeg salona nameštaja – jedno mesto

- ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske – kod bivšeg Akrokora - jedno mesto

- ugao ulica Partizanske i Moravske kod stovarišta – jedno mesto

- ugao ulica Dositijeve i Radomira Milenića Rusa – jedno mesto

- u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ - jedno mesto.

Lokacije u Kostolcu su:

- na prostoru između samousluge MZ „Mica“ i ulice „B. Dimitrijević“ preko puta restorana „Putnik“

- preko puta sportske hale pored prodavnice „Nar“

- preko puta hotela „Kostolac“ na uglu kod stadiona „Rudar“  ( ugao ulica „13 oktobar“ i    „Trudbenička“

- u naselju Kanal u ulici „Kneza Miloša“ pored prodavnice „Elektrometal promet“ ;

 - u ulici „Partizanskoj“ pored prodavnice „Fontana“ i u ulici „Partizanskoj“  (pored stadiona malih  sportova)      

 - u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora Ogranka  TE-KO.

Pravo na dodelu prostora po redosledu prioriteta imaju: nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prijavljenom biljnom proizvodnjom lubenica na teritoriji grada Požarevca, nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nosilac ili član aktivnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i ostali.

Izdavanje rešenja sa skicom lokacije za korišćenje površine javne namene vrši Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Požarevca. Postupak za izdavanje rešenja pokreće se na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog prodavca koji sadrži lokaciju i površinu pokretnog objekta sa koga će se vršiti prodaja i dokaze o ispunjenosti uslova. Podnosilac zahteva po prioritetu ima pravo na dodelu samo jednog prodajnog mesta.

Prodaja lubenica i dinja na lokacijama utvrđenim tačkom I ove odluke vrši se u periodu počev od 15. juna do 1. septembra, a podnošenje zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom za dodelu površine javne namene u periodu od  sledećeg dana od dana donošenja ove odluke do 15. juna.

To Top