Opština Žabari traži prevoznika za oko 240 učenika

Žabari

Društvo

Opština Žabari traži prevoznika za oko 240 učenika

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinska uprava opštine Žabari raspisala je javnu nabavku za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola.

Opština traži prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Žabara u prepodnevnim i popodnevnim smenama i prevoz nastavnog i vannastavnog osoblja i administrativnih radnika.

Broj učenika u osnovnim školama  koji koriste prevoz je 100. Traži se prevoznik koji će učenike, nastavno i vannastavnog osoblja i administrativne radnike OŠ „Dude Jović“ Žabari u prepodnevnoj smeni prevoziti na sledećim relacijama: Žabari, Viteževo, Porodin, Kočetin, Brzohode, Četereže, Sibnica i Simićevo.

Takođe, budući prevoznik će prevoziti i učenike OŠ „Heroj Rosa Trifunović“ Aleksandrovac na sledeće relacije: Žabari, Tićevac, Mirijevo, Svinjarevo, Aleksandrovac, Polatna i Oreovica.

Okviran prevoz učenika srednjih škola sa teritorije opštine Žabari koji koriste prevoz je 140. Budući prevoznik će ih prevoziti do susednih opština i gradova, odnosno do Velike Plane, Požarevca i Svilajnca.

Obaveza ponuđača je da sve učenike doveze do osnovnih i srednjih škola, sa mestom polaska – Žabari, i da ih po završetku nastave vrati do njihovih mesta stanovanja.

Nastavno, vannstavno osoblje i administrativni radnici zaposleni u osnovnim školama na teritoriji opštine Žabari ostvaruju pravo na prevoz od sedišta centralne škole do izdvojenog odeljenja iste škole na teritoriji opštine i ukoliko u toku radnog dana saobraća autobuska linija kojom se prevoze đaci.

Deca iz svih naselja moraju moraju biti u svojim matičnim školama najkasnije pola sata pre početka nastave svakog radnog dana po školskom kalendaru, a povratak dece trebalo bi da se organizuje najkasnije u roku od pola sata po završenoj nastavi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni.

Rok za podnošenje ponuda je 19. jun, a period izvršenja usluga je od 1. septembra 2023. godine do 31. avgusta 2024. godine.

Procenjena vrednost javne nabavke je 18.500.000 dinara.

To Top