Počela izrada nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja

Požarevac

Društvo

Počela izrada nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac pristupio je izradi nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu.

Cilj izrade nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja je stvaranje uslova za ostvarivanje ciljeva i prioriteta lokalne politike zapošljavanja, kroz planiranje mera i aktivnosti u oblasti zapošljavanja koje će se u toku 2022. godine sprovoditi radi porasta ukupne zaposlenosti u gradu Požarevcu i kroz uključivanje nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Gradsko veće Požarevca će formirati radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, a planira se da nacrt navedenog akta bude  izrađen  do kraja februara.

Tokom procesa izrade navedenog akta izvršiće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. 

To Top