Podnošenje zahteva za upis u željenu školu do 1. februara

Požarevac

Društvo

Podnošenje zahteva za upis u željenu školu do 1. februara

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Upis u osnovnu školu vrši se na osnovu teritorijalne pripadnosti u skladu sa Aktom o rejonizaciji koji je donela Skupština grada Požarevca. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara.

U prvi razred osnovne škole upisuju se deca rođena u periodu od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine. Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

Upis u osnovnu školu traje od 1. aprila do 31. maja tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis. Dokumentaciju potrebnu za upis škola pribavlja preko eUprave, a roditelj/drugi zakonski zastupnik dužan je da prilikom upisa dostavi školi dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Podsećamo da je u decembru 2022. godine na sednici Skupštine grada Požarevca usvojena odluka o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji Požarevca, takozvana rejonizacija, u kojoj je definisano koje ulice pripadaju kojim školama.

USVOJENA REJONIZACIJA, DA LI ĆE RODITELJI IPAK MOĆI DA IZABERU ŠKOLU?

Međutim, škola može da upiše i dete sa područja druge škole na zahtev roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februra tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Detaljnije o tome OVDE.

To Top