Pomoć za popunjavanje prijava za izdavanje dozvole za kretanje

Veliko Gradište

Društvo

Pomoć za popunjavanje prijava za izdavanje dozvole za kretanje

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Svi koji ne umeju sami da popune prijavu sve potrebne informacije dobiće pozivom na broj.

Poljoprivrednici koji imaju potrebu da budu na svojim njivama, baštama, stočari koji imaju dislocirane farme i pčelari za potrebe odlaska na svoje pčelinjake,  pomoć za popunjavanje prijava za izdavanje dozvole za kretanje mogu dobiti od lica zaduženog za poljoprivredu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Marine Ranić, na telefon broj  063/8189808, u periodu od 8 do 14 časova.

To Top