Požarevac će dobiti prihvatilište za žrtve nasilja i beskućnike?

Požarevac

Društvo

Požarevac će dobiti prihvatilište za žrtve nasilja i beskućnike?

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Planom razvoja grada Požarevca u narednih sedam godina koji je nedavno bio na javnoj raspravi, predviđeno je uspostavljanje usluge prihvatilišta za lica u stanju neodložne socijalne potrebe.

Svrha postojanja prihvatilišta je zadovoljavanje osnovnih potreba pojedinaca ili porodice kojima je potrebno neodložno osigurati bezbednost u kriznim situacijama. Ova usluga je usmerena ka hitnom zbrinjavanju lica u stanju neodložne socijalne potrebe, tokom koga se vrši procena potreba za drugim uslugama i započinje proces pomoći korisniku za uspostavljanje stabilnog porodičnog ili nezavisnog života, prevazilaženje krizne situacije i održivih rešenja u budućnosti.

Usluge smeštaja u prihvatilište pružaju se najduže u trajanju do šest meseci i namenjene su deci, mladima i odraslim žrtvama nasilja u porodici, zlostavljanja ili zanemarivanja i odraslim i starim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima.

Aktivnosti predviđene Planom razvoja grada su: pribavljanje objekta za realizaciju usluge prihvatilišta, adaptacija objekta, donošenje Odluke o uspostavljanju usluge prihvatilišta, opremanje prostora prihvatilišta adekvatnom opremom i zapošljavanje potrebnih kadrova. Rok za realizaciju je od tri do pet godina.

Procenjena potrebna sredstva su 100.000.000 dinara, a kao izvor finansiranja se navodi - interno i eksterno.

Podsećamo, za žrtve porodičnog nasilja i beskućnike u Braničevkom okrugu ne postoji adekvatan smeštaj, o čemu je portal E-Braničevo pisao ranije.

U BRANIČEVSKOM OKRUGU NEMA SIGURNE KUĆE NI PRIHVATILIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA

 

To Top