Požarevac pokreće postupak javno-privatnog partnerstva za održavanje ulica

Požarevac

Društvo

Požarevac pokreće postupak javno-privatnog partnerstva za održavanje ulica

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Posle kraće konstruktivne rasprave, požarevački odbornici su usvojili odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Požarevca.

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe „DJB – RIIS Istok“, kazao je da ova odluka znači da će grad u narednom periodu da raspiše javnu nabavku i traži preduzeće koje će da održava ulice i puteve u Požarevcu i to na vremenski period od pet godina, a možda i više.

„Imajući u vidu da se sa javnim nabavkama baš nismo usrećili i da nam mnogi radovi kasne, ovo bi trebalo da bude dobro rešenje, jer ćemo jednom da rešimo problem za pet godina, ako izaberemo partnera koji će savesno da radi povereni posao“, kazao je Vasić i upitao kakvi su izgleda grada,  pravno gledano, u slučaju da nije zadovoljan parterom, kako može da raskinemo ugovor i da li je to izvodljivo.

On je rekao i da prihvata da je javno-privatno partnerstvo jedan od načina da grad izbegne mnogobrojne javne nabavke, ali i izneo bojazan da će grad izborom jednog partnera, jednoj firmi dati monopol nad gradom, dok ostale firme neće imati šanse da učestvuju u tom poslu.

Ivana Perišić, rukovodilac Odeljenja za komunalne delatnosti i energetiku u Gradskoj upravi Požarevac, kazala je da je 2016. godine donet novi Zakon o komunalnim delatnostima koji je potpuno eleminisao mogućnost raspisivanja javne nabavke za obavljanje komunalnih delatnosti.  Naime, članom 9 predviđene su tri mogućnosti – da grad osnuje javno preduzeće, da uđe u saradnju sa  drugim jedinicama lokalne samouprave za zajedničko vršenje komunalne delatnosti ili da pokrene postupak javno-privatnog partnerstva i izabere privatnog partnera. Kako ističe, takva oduka je doneta upravo iz razloga što se dešavalo da se zbog problema sa javnim nabavkama javi prekid u vršenju komunalnih delatnosti.

„Vi znate ko vam održava ulice i sutradan to preduzeće pozivate na odgovornost ukoliko neadekvatno vrši tu komunalnu delatnost. Zakonom o komunalnim delatnostima je predviđen niz mera koje imate pravo da preduzmete prema takvom izvršiocu. Vršite i nadzornu funkciju u nekom delu tog preduzeća. Ukoliko niste zadovoljni izvedenim radovima, on mora da ih otkloni u garantnom roku. Ukoliko to ne uradi vi imate pravo da raskinete ugovor i da upotrebite sva garantna sredstva radi nadoknade zbog neadekvatnog vršenja komunalne delatnosti“, kazala je Perišić.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, rekao je da je ovo samo odluka o pokretanju postupka, a da će projektom svi detalji biti definisani.

„Ukoliko izglasate ovu oduku sledeći korak je formiranje projektnog tima koji će izraditi projekat. Taj projekat dalje ide na komisiju koja će izvršiti kontrolu, a potom će se on naći pred odbronicima. Kada budete dobili projekat javno-privatnog partnerstva jasno ćete moći da vidite deo koji se tiče investicionog održavanja i onaj koji se tiče samih investicija. Pruža nam se mogućnost da odradimo ogromne rekonstrukcije ulica kroz javno-privatno partnerstvo za mnogo kraći niz godina“, objasnio je Pavlović.

On je podsetio da je do sada jednom godišnje raspisivana javna nabavka za održavanje ulica i istakao da su izdvajanja grada Požarevca u poslednjih nekoliko godina za tu namenu bila na nivou od 300 miliona dinara.

Slađan Stević, odbornik SPS-a, kazao je za skupštinskom govornicom da smatra da je obaveza grada između ostalog i da se stara o privrednicima grada Požarevca i izneo bojazan da će javnim-privatnim partnerstvom da se zbrine jedno ili dva najveća preduzeća koja se bave održavanjem puteva, a da će nekolicina malih preduzeća koja su preko javnih nabavki dobijala manje poslove ostati bez angažmana.

Pavlović je odgovorio da smatra da javno-privatno partnerstvo neće u većoj meri uticati na manje privatne firme i da i one mogu učestvovati u konzorcijumu sa većim firmama.

On je još podsetio da je opština Veliko Gradište zaključila ugovor o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture.

PZP POŽAREVAC ĆE NAREDNIH 10 GODINA ODRŽAVATI PUTEVE U GRADIŠTU

 

To Top