Požarevac traži prevoznika za učenike

Požarevac

Događaji

Požarevac traži prevoznika za učenike

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za prevoz učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji grada. Vrednost javne nabavke je 53.509.090,90 dinara.

Javna nabavka podeljena je u dve partije - prva je za prevoz osnovaca, čija je procenjena vrednost 46.690.909,08 dinara bez PDV-a, a druga za prevoz srednjoškolaca, u vrednosti od 6.818.181,81.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, prevoz đaka se mora uskladiti sa početkom i krajem nastave učenika, odnosno u skladu sa rasporedom rada škola. Deca iz svih naselja moraju biti u svojoj matičnoj školi najkasnije do 7.30 časova svakog radnog dana po školskom kalendaru, a organizovani povratak dece najkasnije u roku od pola sata po završenoj nastavi svih razreda.

Okviran broj učenika osnovnih škola koji koriste prevoz je 1.124, a srednjih škola  763.

Neophodno je da ponuđač na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje 12 autobusa od čega najmanje osam sa kapacitetom sedišta preko 50, najmanje dva autobusa kapaciteta sedišta preko 35 i najmanje dva mini busa sa kapacitetom sedišta od 9 do 30 i da raspolaže servisnom radionicom za tehničko održavanje vozila ili da ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31. jul do 14 časova. Usluge prevoza izabrani ponuđač vršiće u toku školske godine 2023/24, u periodu od 1. septembra ove godine do 30. juna 2024. godine.

To Top