Pred rudarima mnogo posla

Kostolac

Privreda

Pred rudarima mnogo posla

Foto: “Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Planom proizvodnje predviđeno je da se u ovoj godini otkopa 46 miliona kubika jalovine i ostvari proizvodnja uglja od 9,1 milion tona.

U ovoj godini zaposleni u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ imaće mnogo posla kako bi se realizovali postavljeni ciljevi. Površinski kop „Drmno“ u proizvodnom smislu moćniji je za jedan savremeni rudarski sistem koji će omogućiti njegov dalji razvoj i povećanje proizvodnih kapaciteta, pre svega na otkrivci.

Planom proizvodnje predviđeno je da se u ovoj godini otkopa 46 miliona kubika jalovine i ostvari proizvodnja uglja od 9,1 milion tona.

Planirana proizvodnja od preko 9 miliona tona uglja

„Osim novog rudarskog sistema, koji će u znatnoj meri doprineti ostvarenju proizvodnih planova, neophodno je da se u ovoj godini odrade ozbiljni remontni zahvati kako bi u znatnoj meri podigli pogonsku spremnost osnovne rudarske mehanizacije“, rekao je Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja ogranka „TE-KO Kostolac“.

 

Novi bager za veću proizvodnju

On podseća da u prošloj godini nije bilo klasičnih remontnih aktivnosti, jer nije pristigla sva potrebna oprema.

„Pre svega mislim na ležajeve okreta gornje gradnje bagera, koji rade u okviru drugog i trećeg jalovinskog sistema. Jedan ležaj je nabavljen, a u proceduri je nabavka i drugog, od direktnog proizvođača, u saradnji sa EPS-om. Sam postupak je veoma složen, ali nadam se da će on biti razrešen i da ćemo u drugom kvartalu godine biti u situaciji da ga zamenimo. U ovoj godini imamo veliko povećanje proizvodnje otkrivke i bez nabavke kvalitetnih delova i njihove ugradnje neće biti lako ostvariti planiranu proizvodnju“, kaže Bulatović.

 

Uvećan plan proizvodnje

Prema njegovim rečima, u ovoj godini biće nastavljene investicije kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetan rad kopa. U planu je izgradnja 17. linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje ispred fronta rudarskih radova, koja bi trebalo da se završi do kraja drugog kvartala naredne godine. Jedan od važnih poslova u ovoj godini odnosi se na okončanje svih pripremnih aktivnosti za raspisivanje javne nabavke za izgradnju vodonepropusnog ekrana, koji bi počeo da se gradi 2021. godine.

U planu je i izgradnja dva asfaltna puta duž istočne i zapadne granice kopa „Drmno“ kako bi se olakšala i ubrzala saobraćajna komunikacija do najudaljenijih rudarskih sistema. Na ovaj način biće smanjeni zastoji i primopredaja na sistemima.

Prijem radnika

Za kop „Drmno“ biće nabavljena nova vozila za masovan prevoz radnika, kao i nedostajuća pomoćna mehanizacija preko objedinjene javne nabavke EPS-a, koja je u toku. Bulatović ističe da je veoma važno za organizaciju i odvijanje proizvodnog procesa da se i u ovoj godini nastavi s prijemom nedostajućih proizvodnih radnika.

To Top