Pristupa se izradi prostornog plana posebne namene za Kostolački ugljeni basen

Kostolac

Društvo

Pristupa se izradi prostornog plana posebne namene za Kostolački ugljeni basen

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Vlada Srbije je donela odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena, objavljeno je u Službenom glasniku. Okvirna granica prostornog plana obuhvata celu teritoriju grada Požarevca i delove teritorije opštine Veliko Gradište.

Prostornim planom su na teritoriji grada Požarevca obuhvaćene cele katastarske opštine: Bare, Batovac, Beranje, Bradarac, Bratinac, Brežane, Bubušinac, Dragovac, Drmno, Dubravica, Živica, Kasidol, Klenovnik, Kostolac, Kličevac, Lučica, Maljurevac, Nabrđe, Ostrovo, Petka, Požarevac, Poljana, Prugovo I, Prugovo II, Rečica, selo Kostolac, Trnjane i Ćirikovac.

Na teritoriji opštine Veliko Gradište obuhvaćene su cele katastarske opštine Kurjače, Sirakovo i Majilovac. U odluci je naglašeno da će konačna granica obuhvata biti definisana Nacrtom prostornog plana.

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. u kojoj su dati strateški prioriteti razvoja energetike i stepen i način revitalizacije postojećih termoenergetskih kapaciteta, utvrđeno je da potencijalne rezerve lignita u Kostolačkom i ostalim basenima takvog reda veličina, mogu u potpunosti i dugoročno da zadovolje rastuće potrebe za sigurnim snabdevanjem postojećih revitalizovanih i novih termoelektrana. U Kostolačkom ugljenom basenu je moguće postupno povećavanje proizvodnje uglja sa PK “Drmno" i postepeno proširenje kapaciteta, a dugoročnije gledano i aktiviranje proizvodnje na drugim površinskim kopovima (Ćirikovac zapadni deo Kostolačkog ugljenog basena).

Konceptualni okvir za plansko područje zasniva se na obezbeđenju uslova za dalju eksploataciju Kostolačkog ugljenog basena, kao i dugoročne koncepcije prostornog razvoja, korišćenja, uređivanja i zaštite remedijacije prostora posebne namene. Takođe, spominju se i uslovi za dalji nesmetani rad površinskih kopova Drmno, kao i uslovi za aktiviranje eksploatacije Zapadnog ležišta koje se nalazi na prostoru između ušća Velike Morave i leve obale Dunava površine blizu 3.000 hektara.

Sastavni deo prostornog plana biće i program preseljenja stanovništva iz naselja koja će biti direktno ugrožena planiranim rudarskim aktivnostima.

Rok za izradu Nacrta Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, a sredstva će obezbediti EPS.

To Top