Produžava se tender za prevoz učenika u Požarevcu

Požarevac

Društvo

Produžava se tender za prevoz učenika u Požarevcu

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevca produžila je rok za podnošenje ponuda u postupku izbora prevoznika koji će vršiti prevoz učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Požarevca.

Umesto do 27. januara, ponuđači će svoje ponude moći da podnesu do 5. februara do 12 časova,  za kada je predviđeno i otvarnje pristiglih ponuda.

Zainteresovana lica u postpuku javne nabavke su postalvjala pitanja i davala sugestije naručiocu, koje su uzete u obzir, što je dovelo do izmene konkursne dokumentacije i produžetka roka za podnošenje ponuda, navode iz Gradske uprave.

Pitanja i sugestije su se odonsili na način plaćanja od strane grada, odnosno da li bi se ono vršilo po učeniku ili po danu, imajući u vidu da zbog trenutne epidemiološke situacije svakog dana putuje 50 odsto manje učenika nego inače. Potencijalni prevoznici su ukazali da su zbog povećanog broja smena u školama troškovi prevoza 50 odsto veći, jer se umesto u dve, učenici prevoze u četiri smene

Ponuđači su predložili da se mesečni obračun, fakturisanje i plaćanje izvrši po auto danu, a ne po učeniku.

„Imajući u vidu da je aktuelna epidemiološka situacija uslovila posebnu organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, te će sledstveno tome i prevoz učenika biti drugačije organizovan, naručilac je uzeo u obzir i smatra osnovanim iznete sugestije zainteresovanog ponuđača. Iz tog razloga naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i produžiti rok za podnošenje ponuda“, navode iz Gradske upravePožarevca.

To Top