Program i akcioni plan razvoja sporta na javnoj raspravi

Požarevac

Sport

Program i akcioni plan razvoja sporta na javnoj raspravi

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

U toku je javna rasprava o nacrtu programa i Akcionom planu Programa razvoja sporta grada Požarevca od 2024. do 2026. godine.

Javna rasprava o ovom nacrtu održava se do 23. aprila. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Požarevca na adresu elektronske pošte: [email protected] ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. i Akcionom planu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026“.

Nakon završetka javne rasprave, Gradsko veće Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti dostupan u roku od osam dana.

U Programu razvoja sporta navodi se da je na teritoriji Požarevca i dalje nedovoljno razvijena sportska infrastruktura, jer se broj klubova povećava svake godine. Prepoznate su, između ostalog, sledeće manjkavosti: nepostojanje zatvorenog bazena, nedovoljna zastupljenost dece srednjoškolskog uzrasta u klubovima, odlazak dece u veće centre i druge klubove, nedostatak trenerskog kadra i smeštajnih kapaciteta za organizavonje većih sportskih manifestacija.

To Top