Projekat „Exchange 5“ uspešno realizovan (FOTO)

Požarevac

Događaji

Projekat „Exchange 5“ uspešno realizovan (FOTO)

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Završena je realizacija projekta „Upravljanje javnom svojinom za efikasnije lokalne samouprave“.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije kroz „Exchange 5“ program, a sprovodi ga grad Požarevac, kao vodeći partner, sa još šest opština: Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica. Vrednost projekta je 208.650,00 evra.  Realizacija je počela u septembru 2018. godine, a danas su predstavljeni  zajednički rezultati.

„Drago mi je što je ovih sedam lokalnih samouprava još jednom pokazalo kapacitete za sprovođenje projekata i da ova dva okruga dobro sarađuju. Javna svojina je složena tema i ovaj projekat je bio odlična prilika da sarađujemo i više nego što nas nadležni zakoni obavezuju. Postupajući prema definisanim projektnim aktivnostima, kao i u skladu sa zakonskom obavezom, izvršili smo prijavu velikog dela svoje imovine Republičkoj direkciji za imovinu, izradili neophodnu pokretnu dokumentaciju i odredili građevinsku vrednost za više od 700 nepokretnosti nisko i visokogradnje“, rekao je Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca.

 

Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca

 Realizacija ovog projekta, po njegovim rečima,  doprinela je daljem razvoju pomenutih sedam lokalnih samouprava, kroz poboljšanje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga.

„Preuzimanje vlasništva i ovlašćenja  nad datom lokalnom javnom imovinom stvoreni su dodatni uslovi da efikasno upravljamo imovinom  koju posedujemo, jer su stvoreni preduslovi za naprednije razvojne aktivnosti u budućnosti lokalnih samouprava. Takođe i ne manje važno, kod pružanja usluga našim građanima smo odgovorniji i rad naših opština je transparentan. Verujem da će pomoću novog sistema upravljanja javnom svojinom  potencijalnim korisnicima biti lakše da pretražuju zemljište za ulaganje i investicije“, kazao je on.

 

 Kompletna informacija sada je na jednom mestu na zvaničnim internet stranicama opština  partnera i te informacije će biti redovno ažurirane zahvaljujući i novom načinu vođenja podataka o nepokretnostima. Potencijalni invstitori zainteresovani za korišćenje lokalne javne imovine biće bolje informisani o kriterijumima korišćenja i transparentnoj lokaciji javne imovine.

„Ovih sedam opština realizovalo je zajedno i program Excange četiri koji  je proglašen za najbolji u svojoj komponenti u Srbiji, te nam se ova saradnja učinila kao podrazumevana“, naglasila je Danijela Tufegdžić, menadžer projekta.

Danijela Tužegdžić, menadžer projekta

Tokom projekta u opštini Veliko Gradište je evidentrana kopletna imovina u svojini na korišćenju lokalne samouprave.

„Proverili smo trenutni status i izvršili eventualne promene u bazi. Urađena je procena 372 objekta niske i 67 objekata visokogradnje. Projekt je od izuzetnog značaja za upravljanje javnom svojinom naše opštine jer se projektnim aktivnostima uspostavljaju principi dobrog upravljanja, ali je takođe evidentirana imovina koja ranije nije bila tretirana, odnosno nije bila urađena procena vrednosti, niti se nalazila u poslovnim knjigama opštine. Projektom je unapređen GIS sistem i izvršeno uvođenje svih planskih akata u GIS sistem, ucrtavanje komunalne infrastrukture, kao i evidentiranje imovine u GIS što će unaprediti rad svih službi koje direktno ili indirektno upravljaju imovinom jedinice lokalne samouprave. Upravljanje javnom svojinom je ne samo  osnov za dobro upravljanje već i osnov daljeg razvoja, planiranja investicija, razvoja, prihoda, procena kreditnog zaduženja“, rekao je Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište.

Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište

Milić je naglasio da možda ovaj projekat nije značajan u finansijskom smislu, jer su imali mnogo veće projekte, ali je za dalji razvoj infrastrukturnih projekata neprocenjiv.

„Najznačajniji uspeh za opštinu Petrovac na Mlavi je nastavak izrade GIS sistema. Imovna kojom raspolaže lokalna samouprava uspostavljanjem GIS-a postaće dostupna i laka za ažuriranje i korišćenje, u svakom trenutku imaćemo pregled  lokacija kojima raspolažemo sa pratećom bazom podataka. Uvek ćemo rado učetsvovati u svakom projektu i nadam se da ćemo još imati puno prilika za saradnju“, naglasio je Goran Ristić, zamenik predsednika opštine Petrovac na Mlavi.

 

Goran Ristić, zamenik predsednika opštine Petrovac na Mlavi

To Top