Projekat namenjen preduzećima koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem

Braničevo

Društvo

Projekat namenjen preduzećima koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem

Foto: ukljucise.org

How Good Of A Friend Are You Really?

Program Nemačke razvojne saradnje poziva preduzeća da se prijave za učešće u projektu „Zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i Romkinje i druge teško zapošljive grupe”.

Projekat je namenjen preduzetnicima, malim, srednjim i velikim preduzećima iz cele Srbije koji imaju potrebu za novim zapošljavanjem, žele da organizuju obuke u praktičnim veštinama i pruže podršku u zapošljavanju pripadnika teško zapošljivih grupa.

Koristi za kompanije čije prijave budu odabrane su: pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada ili potrebna kompaniji, nadoknada dela troškova teorijske ili praktične obuke, nadoknada dela troškova nadoknade za  polaznike tokom trajanja obuke, uključujući troškove prevoza i osiguranja, podrška onim kompanijama kojima je potrebna, pri regrutaciji i selekciji polaznika i mentorska podrška tokom obuke i uspostavljanje saradnje sa GIZ-om.

Korisnici obuka mogu biti nezaposlena lica koja pripadaju sledećim marginalizovanim grupama: Romi, Romkinje, povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije, dugoročno nezaposleni, osobe mlađe od 30 godina, žene, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, osobe starije od 50 godina i radnici otpušteni kao tehnološki viškovi.

Prijavni formular i više informacija o projektu i kriterijumima za učešće možete pronaći OVDE.

To Top