Prvo uklanjanje mina, pa proširenje groblja u Požarevcu

Požarevac

Društvo

Prvo uklanjanje mina, pa proširenje groblja u Požarevcu

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Novo groblje trebalo bi da se proširi na još 8.000 metara kvadratnih, ali tek nakon završetka radova na dekontaminaciji tla.

U Požarevcu postoje dva groblja: staro - koje se prostire na površini od 12 hektara i koje nema mogućnosti širenja, i novo - koje zauzima površinu od 18 hektara i koje ima prostora da se proširi na još 8.000 metara kvadratnih. Potreba za novim grobnim mestima postoji i o tome se govori već nekoliko godina.
Podsećamo da je još 2012. godine izvršena primopredaja parcela poteza „Barutana“ površine oko tri hektara, na osnovu zaključenog ugovora o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima uz naknadu od tri milona dinara, između predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije i Grada Požarevca. Parcela je po master planu namenjena za potrebe proširenja Novog groblja u Požarevcu.
Međutim, pošto je vojska koristila ovo zemljište, pre bilo kakvih radova neophodno je da se prvo izvrše radovi na dekontaminaciji tla. Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za izviđanje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava radi realizacije prve faze proširenja Novog groblja u Požarevcu. 
Procenjena vrednost javne nabavke je 1.666.666,00 dinara bez PDV-a. Sredstva za realizaciju javne nabavke obezbeđena su iz budžeta grada za 2020. godinu. 
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 21. maj. Kriterijum za ocenjivanje ponude je najniža ponuđena cena. Rok izvršenja usluge ne može biti duži od 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.
Usluga koja je predmet javne nabavke vrši se na dubini od minimalno tri metra, a nakon izvršenja  izvršilac mora da izda uverenje ili potvrdu naručiocu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je površina bezbedna za rad i upotrebu, kako za korisnike, tako i za posetioce Novog groblja u Požarevcu.
Podsećamo da je u planu izgradnja objekta za prihvatanje preminulih osoba i krematorijuma na Novom groblju.
POŽAREVAC ĆE DOBITI KREMATORIJUM
 

To Top