Sređuje se „Donja marina“ u Golupcu

Golubac

Društvo

Sređuje se „Donja marina“ u Golupcu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinska uprava opštine Golubac stavila je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije „Donja marina'' u Golupcu.

Rani  javni uvid traje 15 dana, od 10. do 24.januara. Materijal za rani javni uvid izložen je u zgradi opštine Golubac u  Golupcu, u velikoj sali na prvom spratu, svakog radnog dana od 7 do  15 časova, kao i na internet strani opštine Golubac (www.golubac.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja će vršiti uvid u izloženi materijal za rani javni uvid, Odeljenje za  poslove urbanizma pružiće sve potrebne informacije i stručnu  pomoć  u  vezi  sa pojedinim rešenjima  i  eventualnim  davanjem primedbi  i sugestija.  Ovlašćeno lice za  davanje obaveštenja, odnosno  pružanje potrebnih informacija i stručne pomoći  je Snežana Oreščanin Jovanović.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Golubac, 12223 Golubac, ulica Cara Lazara br.15, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 24.januarom.

To Top