Termoelektrane ostvarile plan u oktobru

Kostolac

Privreda

Termoelektrane ostvarile plan u oktobru

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Proizvodnja električne energije u termoelektranama „Kostolac A“ i „Kostolac B“ i tokom oktobra se odvijala sa visokim stepenom pouzdanosti.

Od početka godine do kraja oktobra elektroenergetskom sistemu EPS-a isporučeno je 5.122.717 MWh. Posmatrano u odnosu na plan, to je gotovo stopostotno ostvarenje.

Zbog početka zvanične grejne sezone, tokom oktobra je započeta i isporuka toplotne energije za daljinski sistem grejanja, tako da je 38.353 MWht predato JP „Toplifikacija“ Požarevac. Blokovi TE „Kostolac A“ su za 10 meseci proizveli 1.569.155 MWh električne energije i time prebacili plan za dva odsto.

U TE „Kostolac B“ je u tom periodu proizvedeno 3.553.562 MWh. Očekuje se da ukupna proizvodnja električne energije do kraja godine bude 6.371.000 MWh.

To Top