Prvi koraci na praksi

Kostolac

Privreda

Prvi koraci na praksi

Foto: Energija Srbije

How Good Of A Friend Are You Really?

U ogranku se obavljaju različite studentske prakse jer „TE-KO Kostolac“ ima i proizvodnju uglja i električne energije.

Aleksandra Milutinović i Aleksandra Stanković, studentkinje sa Visoke strukovne škole „Primenjene inženjerske nauke Požarevac“, obavile su svoju obaveznu studentku dvonedeljnu praksu u Službi za hemiju TE „Kostolac B“. One su imale priliku da se upoznaju sa radom te službe i posebno sa procedurama koje se odnose na vodu za piće.

Aleksandra Milutinović i Aleksandra Stanković

„Veoma smo zahvalne na prilici da ovde imamo studentsku praksu, saradnja sa našom mentorkom Snežanom Slavković bila je odlična i odlazimo odavde sa sjajnim utiscima. Sva naša pitanja su saslušana s velikom pažnjom i puno toga smo naučile. Nije nam bilo lako da nađemo adekvatnu laboratoriju za praksu jer je njihov broj na teritoriji Braničevskog okruga mali, a nama je bilo bitno da se detaljno upoznamo sa svim aspektima koji se odnose na tehnologiju vode“, rekla je Aleksandra Milutinović.

Činjenica koja je posebno bila važna prilikom odabira potencijalne studentske prakse, jeste opremljenost same laboratorije savremenim mernim aparatima.

Praksa u laboratoriji

„Ovde postoji oprema koju naša škola nema, samim tim za nas je bio dragocen svaki trenutak proveden na praksi. Na početku smo dobile instrukcije i sva druga neophodna objašnjenja, nakon čega smo i samostalno počele da obavljamo određene zadatke, što nam je bilo veoma zanimljivo. Imale smo priliku da radimo ono o čemu smo učile. Rađene su analize koje određuju tvrdoću vode, zatim ispitivanja za organske materije i prisustvo gvožđa, rekla je Aleksandra Stanković.

Njihova mentorka Snežana Slavković, inženjer pripreme pijaće vode, objasnila je da su osnovni zadaci za ove dve studentkinje bili da se u službi HPV upoznaju s procesom proizvodnje pijaće vode u TE „Kostolac B“, kao i sa analizama za proveru kvaliteta vode za piće.

„Znanje koje poseduju sa fakulteta je na visokom nivou, tako da nije bio nikakav problem da se upoznaju i rade u Službi za hemijsku pripremu vode. U laboratoriji su radile analize vezane za pijaću vodu i pokazale da dobro primenjuju znanje iz oblasti hemije. Njihovo angažovanje je bilo na zadovoljavajućem nivou i smatram da će im boravak u TE „Kostolac B“ koristiti u daljem radu“, rekla je Slavković.

 

Mentorka Snežana Slavković

Pepo Stupar, rukovodilac Službe hemije, objasnio je da ta služba obavlja brojne analize u sistemu voda–para. Na dnevnom nivou obavljaju se i analize koje se odnose na kalorične vrednosti uglja, u cilju praćenja procesa sagorevanja na blokovima B1 i B2. Za snabdevanja deminarilizovanom vodom blokova B1 i B2, kao i za snabdevanje pijaćom vodom za termoelektrane „Kostolac B“ i okoline, Služba hemije doprema vodu sa bunara koji se nalaze pored Mlave.

„Služba hemije nije samo prateća u termoelektrani, jer demineralizovana voda koju oni proizvode omogućava rad blokova i proizvodnju električne energije. Saradnja privrede i obrazovnih institucija je neophodna jer stručna praksa omogućava studentima da se upoznaju sa funkcionisanjem kompleksnih sistema, u koje se ubraja i termoelektrana. Hemijska priprema vode je složen postupak i trudili smo se da objasnimo najvažnije postupke i procedure. Studentkinje su pokazale veliko interesovanje za posao, kod nas i praktično radile ono što su naučile na studijama. Posebnu pažnju obratili smo i na detaljno objašnjavanje određenih metoda i procedura, kao i na značaj standardizacije analiza i postupaka u Službi hemije, sa akcentom na postrojenju pijaće vode“, kaže Stupar.

 

Pepo Stupar

Kostolački ogranak „Elektroprivrede Srbije“ ima dugu tradiciju saradnje sa obrazovnim institucijama.

UV lampa

Za razliku od drugih postrojenja, bar ovde u Braničevskom okrugu, a možda i šire, ne koristimo hlorisanje kao postupak za dobijanje bakteriološki ispravne vode za piće, već postupak koji koristi UV lampu“, objasnio je Pepo Stupar, rukovodilac Službe hemije.

To Top