Uspešna godina „Kostolca“ u izazovno vreme

Kostolac

Privreda

Uspešna godina „Kostolca“ u izazovno vreme

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

„Ovo je vreme velikog ispita za svaku kompaniju, pa i našu. Nijednog trenutka nismo zaustavljali proizvodnju, što je naš najbolji doprinos borbi protiv ove teške epidemije“, kažu iz Ogranka „TE-KO Kostolac“.

Ogranak „TE-KO Kostolac“ ostvario je planirane rezultate i uspešno prebrodio godinu punu izazova koje je pred energetski sistem i čitavu Srbiju postavila pandemija koronavirusa. Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije „TE-KO Kostolac“, rekao je da je ogranak i u vreme vanredne situacije radio punim kapacitetom u proizvodnji, ali i u održavanju postrojenja.

„Pojava epidemije sovid-19 je otežala rad, ali ispunjenje plana proizvodnje ove godine dovoljno govori o tome da smo i u tim uslovima uložili maksimum napora da se proizvodnja odvija bez prekida i bez poteškoća. I pored otežavajućih okolnosti, ova godina bila je uspešna i mislim da smo pokazali visoku pouzdanost „Kostolca“ za sistem EPS-a“ – rekao je Marković.

 

Nenad Marković

On ističe da je problem sa kovid-19 rešavan striktnom primenom mera zaštite i prevencije širenja virusa.

„Poseban izazov predstavlja aktuelni treći talas epidemije u Srbiji, ali u „Kostolcu“ smo uspeli da održimo popunjenost proizvodnog procesa brojem izvršioca. Ovo je vreme velikog ispita za svaku kompaniju, pa i našu. Nijednog trenutka nismo zaustavljali proizvodnju ove godine, što je naš najbolji doprinos borbi protiv ove teške epidemije“ − rekao je Marković.

Pripremajući se za zimsku sezonu, u ogranku „TE-KO Kostolac“ odvijali su se ove godine značajni radovi na održavanju sva četiri bloka. Završeni su mnogi značajniji poslovi, dok su pojedini zbog pandemije odloženi za narednu godinu.

„U 2020. godini, od većih poslova, realizovali smo kapitalne remonte na blokovima 1 i 2 u TE „Kostolac A“. Na blokovima TE „Kostolac B“ remonti su bili kraći, standardni, jer su prošle godine rađeni veći zahvati na bloku 2. To nam je i bio cilj, tako da prilazimo kraju godine sa, gotovo sigurno, ostvarenim planom većim od 6,2 milijarde kilovat-sati proizvedene električne energije.

Remont bloka A1 trajao je 65 dana, a A2 70 dana, ali su spremni ušli u zimsku proizvodnju i obezbeđuju kako proizvodnju električne energije, tako i toplotnu energiju za daljinski sistem grejanja gradova. Sve poslove koje smo planirali za ovu remontnu sezonu uradili smo uz brojne poteškoće, pre svega zbog otežanog rada usled pandemije. Definisali smo prioritete za održavanje i remonte u narednoj godini, ali i ukupnih obaveza koje planom proizvodnje preuzimamo“ − rekao je Marković.

Godišnji plan proizvodnje je pred ispunjenjem, određeni su i planovi proizvodnih aktivnosti za 2021. godinu.

„Ceo tim i ja lično zadovoljni smo proizvodnim rezultatima, jer se od nas i očekivalo da ostvarimo planirano. Navikli smo da uvek tražimo rešenje, a ne opravdanje, i to je naš koncept strategije u ovoj godini. To je takođe naš odgovor obavezama i u narednoj godini. Završava se veliki ekološki projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda za TE „Kostolac B“, čime će ovaj objekat biti u potpunosti tehnološki zaokružen“ − naglasio je Marković.

Najavljuje se i da sledeće godine blokovi Termoelektrane „Kostolac A“ mogu da se pripremaju i za revitalizaciju, čime bi im se produžio radni vek i posle 2030. godine. Objašnjavajući dokle se stiglo u tim pripremama, Marković je rekao da se „Elektroprivreda Srbije“ definitivno opredelila za produžetak proizvodnog veka ova dva bloka.

− To je cilj. Očekujem da u narednoj godini krene parcijalna realizacija ovih strateški važnih poslova koji se tiču zaštite životne sredine i produžetka eksploatacionog veka blokova Termoelektrane „Kostolac A“. Više o tome ćemo govoriti kada krene realizacija ovih projekata – rekao je Marković.

Odgovorno i u 2021.

Čekaju nas ozbiljni napori, obaveze i odgovornosti. Nadamo se da će u idućoj godini pandemija prestati, a naša obaveza je da svakako nastavimo realizaciju proizvodnih zadataka i nastavimo razvoj, zajedno sa rudarskim sektorom u ogranku „TE-KO Kostolac“, poručio je Marković.

To Top