U planu rekonstrukcija dva paviljona u zatvoru u Zabeli

Požarevac

Društvo

U planu rekonstrukcija dva paviljona u zatvoru u Zabeli

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Kazneno-popravni zavod u Zabeli raspisao je javnu nabavku za rekonstrukciju i dogradnju smeštajnih paviljona jedan i dva.

Kako se navodi u dokumentaciji, rekonstrukcija je neophodna zbog dotrajalosti određenih delova konstrukcije i površina postojećih objekata u kojima su smeštena lica lišena slobode.

Projektom su predviđeni prostori za boravak pritvorenih lica koji su prozračni, osvetljeni dnevnim i veštačkim osvetljenjem i zagrejani u skladu sa klimatskim uslovima. Planirana su dva odvojena ulaza u objekat - za zaposlene i za pritvorenike.

U centralnom delu objekta se, na obe etaže, nalaze službene prostorije i server soba, kancelarija nadzornika u prizemlju i ostava za odeću pritvorenika sa mestom za izdavanje na spratu iznad, perionica sa sušionicom u prizemlju i na spratu iznad, kao i stepenište.

Od centralnog dela se pružaju dva krila pod uglom od 90 stepeni u kojima su projektovane smeštajne jedinice. Ukupan broj soba je 36 u kojima može biti smešteno 216 osoba. Pored smeštajnih soba projektovana su i zajednička kupatila sa šest tuš kabina, radi lakše kontrole pritvorenika.

Takođe, u svakom krilu na obe etaže se nalaze i prostori za slobodne aktivnosti dimenzionisani prema broju korisnika. U okviru ovih prostora je projektovana i mini kuhinja kao i terasa koja je sa spoljne strane zatvorena rešetkama.

Na kraju svakog krila se nalaze evakuacioni izlazi projektovani u skladu sa pravilima protivpožarne zaštite. Sa spoljašnje strane objekta, na fasadi se nalaze evakuacione stepenice od čelika. Ispod dela objekta je predviđena i podrumska etaža, za smeštaj tehničkih postrojenja za potrebe instalacija.

Za realizaciju ove investicije bi u 2023. godini bilo izdvojeno 50 miliona dinara, 2024. godine 324 miliona, 2025. takođe 324 miliona, a nakon 2025. godine još skoro 173 miliona dinara sa PDV-om. Kako se navodi, to je maksimalan iznos koji će naručilac platiti u određenoj kalendarskoj godini, bez obzira na količinu i vrednost izvršenih radova.

Rok za izvođenje radova ne može biti duži od 36 meseci od dana uvođenja ponuđača u posao.

To Top