U planu sanacija deponije u Salakovcu

Malo Crniće

Društvo

U planu sanacija deponije u Salakovcu

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju deponije u Salakovcu opština Malo Crniće izdvojila je iz budžeta 3, 7 miliona dinara.

Kako se navodi u javnoj nabavci, projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti mere kojima se umanjuju negativni uticaji na životnu sredinu na lokaciji i u zoni oko deponije. Projektant treba da definiše tehničko rešenje za racionalno uređenje prostora prema zahtevima definisanim domaćom regulativom i uslovima za projektovanje.

Deponija komunalnog otpada u opštini Malo Crniće locirana je na području Salakovca, udaljena je šest kilometara od centra naselja i nesanitarnog je tipa. Na njoj se odlaže čvrst komunalni otpad, neopasan industrijski otpad i inertni materijal. 

Više puta se dešavalo da izbije požar na deponiji, poslednji put se to dogodilo u petak, 9. jula.

GORI DEPONIJA U MALOM CRNIĆU

Sanacija je urgentna potreba kako sa stanovišta zaštite životne sredine, tako i sa stanovišta daljeg odlaganja otpada na ovoj lokaciji do uspostavljanja sistema regionalnog upravljanja otpadom. Podsećamo da je grad Požarevac nedavno raspisao javnu nabavku za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne deponije u Kličevcu.

KONAČNO POZNATA LOKACIJA ZA IZGRADNJU REGIONALNE DEPONIJE
 

To Top